Lào Cai 25° - 27°
 • Ban Giám đốc Sở

  - Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; - Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở; - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo đúng phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

 • Thể thao Lào Cai - 25 năm sau ngày tái lập tỉnh

  Ngày 01/10/1991 tỉnh Lào Cai được tái thành lập. Nhiều người dân Lào Cai phấn khởi, hồ hởi trong niềm vui trở lại quê nhà. Những ngày đầu, năm đầu chia tách tỉnh là những ngày vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm xây dựng lại quê hương Lào Cai đổi mới. 

 • 25 năm nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh lào cai

  Lào Cai là một tỉnh miền núi vùng cao, toàn tỉnh có 13 dân tộc với 25 nhóm ngành khác nhau tạo nên những loại hình di sản văn hóa hết sức đa dạng, phong phú.

 • Lào Cai - 25 năm một chặng đường xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở

  Ra đời từ Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa – Thể thao và Du lịch nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng. Trải qua 25 năm kể từ khi tái lập đến nay, công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết qủa của các công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã tạo nên những chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong nhân dân về vai trò của văn hoá trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

 • Bảo tàng tỉnh Lào Cai 25 năm một chặng đường

  Trải qua gần 25 năm với sự tiếp nối, phấn đấu không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, viên chức và người lao động, sau ngày tái lập, Bảo Tàng tỉnh Lào Cai đã vượt qua muôn vàn khó khăn (đơn vị đã di chuyển trụ sở 7 lần) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, đơn vị đã sưu tầm và lưu giữ được 14.601 tư liệu, hiện vật và chuẩn bị tiếp nhận “Nhà bảo tàng tỉnh” – công trình chào mừng 25 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai. 

 • Thể thao thành tích cao Lào Cai – chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển

  Ngày 12 tháng 6 năm 2006, đúng 15 năm sau ngày tỉnh Lào Cai được tái thành lập, Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Lào Cai ra đời. Từ một đơn vị ra đời muộn nhất của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, đến nay trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, vươn lên trở thành một trong những đơn vị vững mạnh hàng đầu của Ngành. 

 • Đề án phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020

  Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 thông qua việc triển khai thực hiện 2 đề án (Đề án phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc  tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015 và đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015).

 • Lịch sử phát triển Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai

  Chỉ sau ít ngày khi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thành công, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, trong tuyên cáo ngày 28/8/1945, Chính phủ đã thành lập Bộ Thông tin tuyên truyền, tiền thân của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hiện nay. Và từ đó ngày 28/8 trở thành ngày khai sinh của ngành Văn hoá Việt Nam, ngày truyền thống của những người làm công tác văn hoá thông tin cách mạng.

 


Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập