• Ban Giám đốc Sở

    - Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; - Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở; - Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và theo đúng phân cấp quản lý về công tác tổ chức cán bộ của tỉnh.

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 2 018
  • Tất cả: 1200663
Đăng nhập