Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT

Điện thoại: 0214. 3842675 , 02143 845386

Lãnh đạo:

           1. Giám đốc Nông Quang Đức

           2. Phó Giám đốc: Trương Quang Chiến

            3. Phó Giám đốc: Tô Tuấn Đạt

Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao

1. Vị trí và chức năng.

Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; có chức năng tuyển chọn, đào tạo và tổ chức tập huấn các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao.

Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước để giao dịch.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, đề án phát triển thể thao thành tích cao, đào tạo vận động viên tham gia các kỳ Đại hội thể dục thể thao trong nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, đề án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức tuyển chọn, đào tạo tập trung, tập huấn và quản lý vận động viên các đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ các môn thể thao thành tích cao để tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tham mưu đề xuất các chế độ đãi ngộ đối với các đối tượng vận động viên, huấn luyện viên... phù hợp với điều kiện của tỉnh.

- Tổ chức các hình thức đào tạo không tập trung thường xuyên những môn thể thao không có điều kiện đào tạo tập trung theo hướng đa dạng hóa

các mô hình đào tạo.

- Mở rộng hợp tác về đào tạo, huấn luyện với các Trung tâm đào tạo vận động viên trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên, nâng cao trình độ huấn luyện viên của tỉnh.

- Tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc theo kế hoạch.

- Nuôi dưỡng, đảm bảo việc học tập văn hóa, giáo dục đạo đức và đảm bảo an toàn cho các vận động viên.

- Quản lý có hiệu quả cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực thể thao thành tích cao; tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo qui định của các cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập