Đề án phát triển văn hóa, thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 thông qua việc triển khai thực hiện 2 đề án (Đề án phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc  tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015 và đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015).
Xem tại đây

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập