Lào Cai 27° - 29°
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của Bộ VHTTDL
Số ký hiệu văn bản 3054/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 31/08/2016
Ngày hiệu lực 31/08/2016
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của Bộ VHTTDL
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4972.pdf
Văn bản mới