V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung của danh mục chitieets các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, ban hành kèm theo Quyết định số 1466/Q Đ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1470QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/07/2016
Ngày hiệu lực 22/07/2016
Trích yếu nội dung V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung của danh mục chitieets các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, ban hành kèm theo Quyết định số 1466/Q Đ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4212.pdf
Văn bản mới