Thư viện tỉnh

Điện thoại: 02143 840127

Lãnh đạo:

  1.  Phạm Thị Bích Dung – Giám đốc
  2.  Vy Kiều Kim – Phó Giám đốc

Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh Lào cai

I. Chức năng

Thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và ngoài nước phù hợp với đặc điểm yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về Chính trị, Kinh tế, Văn hoá, Xã hội, An ninh, Quốc phòng trong thời kỳ Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá đất nước.

II.  Nhiệm vụ

+ Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện.

+ Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài Thư viện phù hợp với nội quy của Thư viện.

+ Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên – kinh tế - văn hoá tỉnh Lào Cai.

+ Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền, gii thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu Thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - Văn hoá – Xã hội của địa phương; Xây dựng phong trào đọc sách báo trong nhân dân địa phương.

+ Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm Thông tin – Thư mục.

+ Thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác Thư viện; tổ chức luân chuyển sách báo.

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập