Địa điểm chiến thắng Đồn Coóc được xếp hạng là di tích Lịch sử cấp tỉnh
Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh Lào Cai ra Quyết định số 1835/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Đồn Coóc là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Di tích lịch sử chiến thắng Đồn Coóc là địa điểm đồn bốt chủ chốt, là căn cứ chỉ huy của thực dân Pháp khi chiếm đóng Văn Bàn, được xây dựng trên quả đồi độc lập nằm giữa thung lũng lòng chảo của huyện. Nơi đây là một trong những nơi ghi dấu ấn lịch sử chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đồn Coóc là một thiết chế quân sự quan trọng của thực dân Pháp nhưng đã bị thất thủ bởi sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và tinh thần yêu nước của quân và dân tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai và Yên Bái) nói chung và nhân dân huyện Văn Bàn nói riêng.

Việc xếp hạng di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Đồn Coóc  là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là cần thiết nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của di tích phục vụ phát triển du lịch tại địa phương, đồng thời là nơi để giáo dục truyền thống về lịch sử cách mạng với đạo lý Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ nười trồng cây” cho các thế hệ hôm nay và mai sau của dân tộc ta.

NGUYỄN HÙNG MẠNH


Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 354
  • Trong tuần: 4,228
  • Tất cả: 1,587,655
Đăng nhập