Lào Cai có 37 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Tính đến nay, tỉnh Lào Cai có 37 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, trong đó có 02 di sản được UNESSCO ghi danh vào Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
       

DANH SÁCH 37 DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA TỈNH LÀO CAI

 

STT

 

Tên di sản

Năm xếp hạng

Cấp xếp hạng

 

Số Quyết định

1

Lễ hội Gầu Tào

27/12/2012

Bộ VHTTDL

5079/QĐ-BVHTTDL

2

Nghi lễ cấp sắc của người Dao

27/12/2012

Bộ VHTTDL

5079/QĐ-BVHTTDL

3

Nghi lễ then của người Tày,

27/12/2012

Bộ VHTTDL

5079/QĐ-BVHTTDL

4

Lễ hội Roóng Poọc của người Giáy

31/10/2013

Bộ VHTTDL

3820/QĐ-BVHTTDL

5

Lễ hội Pút tồng của người Dao đỏ

31/10/2013

Bộ VHTTDL

3820/QĐ-BVHTTDL

6

Nghề chạm khắc bạc của người Mông huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

31/10/2013

Bộ VHTTDL

3820/QĐ-BVHTTDL

7

Nghề Chàng slaw của người Nùng Dín

31/10/2013

Bộ VHTTDL

3820/QĐ-BVHTTDL

8

Kéo co của người Tày, người Giáy

25/8/2014

Bộ VHTTDL

2684/QĐ-BVHTTDL

9

Tết Sử giề pà của người Bố Y ở Mường Khương

19/12/2014

Bộ VHTTDL

4205/QĐ-BVHTTDL

10

Lễ hội khô già già của người Hà Nhì đen

19/12/2014

Bộ VHTTDL

4205/QĐ-BVHTTDL

11

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Xá Phó

19/12/2014

Bộ VHTTDL

4205/QĐ-BVHTTDL

12

Nghệ thuật the (múa) của người Tày ở Tà Chải

19/12/2014

Bộ VHTTDL

4205/QĐ-BVHTTDL

13

Chữ Nôm của người Dao tỉnh Lào Cai

13/10/2015

Bộ VHTTDL

3465/QĐ-BVHTTDL

14

Nghệ thuật múa khèn của người Mông tỉnh Lào Cai

13/10/2015

Bộ VHTTDL

3465/QĐ-BVHTTDL

15

Lễ Khoi Kìm (Cúng rừng) của người Dao ở Lào Cai

13/10/2015

Bộ VHTTDL

3465/QĐ-BVHTTDL

16

Lễ Gạ ma do (cúng rừng) của người Hà Nhì, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

13/10/2015

Bộ VHTTDL

3465/QĐ-BVHTTDL

17

Lễ cúng rừng (Mủ đẳng mai) của người Thu Lao, xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

13/6/2016

Bộ VHTTDL

2067/QĐ-BVHTTDL

Ngày 13/6/2016

18

Lễ hội Đền Bảo Hà, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

13/6/2016

Bộ VHTTDL

2067/QĐ-BVHTTDL

19

Lễ hội Đền Thượng TP Lào Cai

16/9/2016

Bộ VHTTDL

3247/QĐ- BVHTTDL

20

Lễ hội Lồng Tồng của người Tày huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

30/1/2018

Bộ VHTTDL

266/ QĐ- BVHTTDL

21

Khắp Nôm của người Tày huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

30/1/2018

Bộ VHTTDL

266/ QĐ- BVHTTDL

22

Nghề chạm khắc bạc của người Dao Đỏ huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

30/1/2018

Bộ VHTTDL

266/ QĐ- BVHTTDL

23

Trống trong nghi lễ của người Mông huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

30/1/2018

Bộ VHTTDL

266/ QĐ- BVHTTDL

24

Lễ cầu làng (áy lay) của người Dao Họ huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

30/1/2018

Bộ VHTTDL

266/ QĐ- BVHTTDL

25

Nghi lễ Mo Tham Thát dân tộc Tày xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn

29/1/2019

Bộ VHTTDL

446/QĐ-BVHTTDL

26

Nghi lễ Then của người Giáy huyện Bát Xát

29/1/2019

Bộ VHTTDL

446/QĐ-BVHTTDL

27

Nghề làm trống của người Dao huyện Sa Pa

22/1/2020

Bộ VHTTDL

257/QĐ-BVHTTDL

28

Nghi lễ then Khoăn (cầu thọ) của người Tày huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

30/9/2020

Bộ VHTTDL

2734/QĐ_BVHTTDL

29

Lễ cúng rừng của người Giáy huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai

30/9/2020

Bộ VHTTDL

2735/QĐ-BVHTTDL

30

Nghi lễ mo thổ công bản (cúng thổ công bản) của người Tày huyện Văn Bàn tỉnh LC

30/9/2020

Bộ VHTTDL

2736/QĐ-BVHTTDL

31

Nghi lễ naox lungx (cúng rừng) của người Mông huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai

30/9/2020

Bộ VHTTDL

2737/QĐ-BVHTTDL

32

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai

30/9/2020

Bộ VHTTDL

2738/QĐ-BVHTTDL

33

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Pa Dí huyện Mường Khương tỉnh LC

30/9/2020

Bộ VHTTDL

2739/QĐ-BVHTTDL

34

Nghề làm tranh thờ người Dao đỏ ở Sa Pa

19/3/2021

Bộ VHTTDL

1825/QĐ-BVHTTDL

35

Lễ hội đua ngựa Bắc Hà,

huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

27/5/2021

Bộ VHTTDL

1732/QĐ-BVHTDL

36

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Mông hoa huyện Bắc Hà

27/5/2021

Bộ VHTTDL

1734/QĐ-BVHTTDL

37

Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Nùng Dín huyện Mường KHương

27/5/2021

Bộ VHTTDL

1733/QĐ-BVHTTDL

 


 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập