Nhiệm vụ và kết quả công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2017
Từ đầu năm 2017, Sở Văn hóa, TT&DL đã ban hành nhiều văn bản Kế hoạch chỉ đạo hoạt động về công tác gia đình chung trong năm: Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL ngày 9/02/2017 về công tác gia đình năm 2017, Kế hoạch số 23/KH-SVHTTDL ngày 28/2/2017 về việc tổ chức triển khai nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017, Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 28/2/2017 về triển khai nhân rộng mô hình Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam" và Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 16/02/2017 về triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về tác gia đình năm 2017.

Qua 6 tháng triển khai, công tác gia đình đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Triển khai nhân rộng mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình: thực hiện việc hướng dẫn các xã tiếp tục duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai và hướng dẫn các xã triển khai mô hình trong năm 2017, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, thành lập Ban chủ nhiệm câu lạc bộ và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại các thôn. Đến hết tháng 6, Sở Văn hóa, TT&DL đã tổ chức tập huấn nhân rộng mô hình tại 10/10 xã (=100% Kế hoạch năm 2017). Nội dung tập huấn trọng tâm là hướng dẫn Ban chỉ đạo xã điều hành hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức sinh hoạt thôn định kỳ 2 lần/tháng với các nội dung là phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, kiến thức chăm sóc sức khoẻ người già, phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là việc ngăn chặn, thu thập, xử lý thông tin về bạo lực gia đình.

 Thực hiện nội dung Kế hoạch Đề án số 8 và Kế hoạch số 24/KH-SVHTTDL ngày 28/2/2017, Sở VHTTDL đã triển khai nhân rộng Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam" tại 05 xã, thị trấn/05 huyện là xã Cốc Ly (huyện Bắc Hà), xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát), Thị trấn Phố Lu (huyện Mường Khương), xã Lương Sơn (huyện Bảo Yên) và Thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương). Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngoài việc hướng dẫn các xã đã triển khai duy trì mô hình đề án, Sở Văn hóa, TT&DL đã hướng dẫn các xã thành lập Ban quản lý Đề án cấp xã, Ban quản lý Đề án cấp thôn, biên soạn nội dung tuyên truyền trên loa truyền thanh các xã với các nội dung tập trung vào tuyên truyền đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam như nuôi dạy con cái, phụng dưỡng người già, người cao tuổi, cách ứng xử trong gia đình, tuyên truyền xây dựng gia đình hạnh phúc…; tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện Đề án tại 05/05 xã với thành phần là Ban Quản lý đề án cấp xã (gồm trưởng ban là phó Chủ tịch và các thành viên là các ban, ngành, đoàn thể địa phương và Ban quản lý Đề án cấp thôn là trưởng thôn và các chi hội đoàn thể như trưởng ban vận động khu dân cư, chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên) góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của gia đình và nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Xây dựng văn bản Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2017; các cơ quan, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như treo băng zôn, khẩu hiệu tại các trục  đường chính, cổng trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan để hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc với hơn 300 lượt băng zôn, khẩu hiệu trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 2087/UBND- VX ngày 12/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình và hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017 chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017 với thông điệp và truyền thông theo Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, TT&DL. Căn cứ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, TT&DL đã xây dựng văn bản số 561/SVHTTDL - NSVH&GĐ ngày 19/5/2017 về việc hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực tổ chức tuyên truyền Hưởng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (từ 01/6-30/6/2017) và phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng toàn thể nhân dân tổ chức "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 vào khung giờ chung trên toàn quốc từ 17h - 19h (thứ 4, ngày 28/6/2017).

Ngoài ra, Sở còn xây dựng báo cáo công tác triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai phục vụ đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa IX, trọng tâm là những vấn đề nổi cộm trong công tác triển khai Luật cũng như đề xuất những khó khăn, vướng mắc về triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phối hợp với Viện nghiên cứu Gia đình và Giới (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức buổi Tọa đàm về Gia đình và Giới tại tỉnh Lào Cai. Với nội dung và mục tiêu buổi Tọa đàm là tìm các giải pháp tích cực, ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình và tổ chức khảo sát thực tế tại Phường Lào Cai và xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát) thực hiện đề tài khoa học "Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xã hội và kinh tế đến bạo lực gia đình hiện nay" để có những đánh giá thiết thực về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xây dựng 15 đề cương nghiên cứu chuyên đề, 03 mẫu phiếu điều tra xã hội học do các thành viên trong Sở đảm nhiệm và góp ý 03 mẫu phiếu do các thành viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy đảm nhiệm trong đề tài khoa học "Gia đình đối với sự phát triển tỉnh Lào Cai – thực trạng và giải pháp".

Đề xuất với lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp, xây dựng đề án về thành lập đội ngũ cộng tác viên gia đình tại cơ sở và ban hành chính sách thù lao cộng tác viên để lãnh đạo tỉnh chỉ đạo chính thức và có biện pháp triển khai phù hợp.

Tham gia góp ý xây dựng nhiều văn bản, trọng tâm là: dự thảo Nghị định Chính phủ quy định về xét tặng các danh hiệu "gia đình văn hóa", "khu dân cư văn hóa"; dự thảo Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Một trong những nội dung quan trọng về công tác gia đình là Sở Văn hóa, TT&DL đã xây dựng văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố lập dự toán kinh phí chi cho công tác gia đình (theo Hướng dẫn số 355/BTC- HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình) để các huyện, thành phố có căn cứ thuận lợi đề xuất cơ chế, chính sách chi cho hoạt động công tác gia đình.

Với những nội dung đã triển khai như trên, 6 tháng đầu năm công tác gia đình đã cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra, 6 tháng cuối năm còn một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai đó là việc nhân bản tài liệu giáo dục đời sống gia đình (theo Đề án số 08 – Tỉnh Ủy) và nghiên cứu đề tài khoa học về gia đình, báo cáo thu thập thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định.

Chảo Chử Chấn
1 2 3 4 5 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập