Kế hoạch và kết quả 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa xây dựng nông thôn mới năm 2017
Tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, ngày 08/3/2017, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 với mục tiêu phấn đấu 08 xã hoàn thành “Xã nông thôn mới”, trong đó 04 xã chuyển tiếp từ năm 2017, gồm xã Khánh Yên Hạ - huyện Văn Bàn, Sín Chéng – huyện Si Ma Cai, Mường Vi – huyện Bát Xát, Na Hối – huyện Bắc Hà; 04 xã đăng ký hoàn năm 2017, xã Lương Sơn – huyện Văn Bàn, Võ Lao – huyện Văn Bàn, Phong Niên – huyện Bảo Thắng, Si Ma Cai – huyện Si Ma Cai. 

Tổng số hạng mục cần đầu tư xây dựng cơ sở vật chất văn hóa gồm 18 nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư “đầu tư đồng bộ gồm xây dựng và trang thiết bị”; cấp trang bị cho 08 Trung tâm văn hóa – thể thao cấp xã và 126 nhà văn hóa – khu thể thao thôn; đầu tư kinh phí san gạt mặt bằng sân vận động, rãnh thoát nước, bục sân khấu cho 03 xã với tổng kinh phí 19.340 triệu đồng.

Để thực hiện được mục tiêu kế hoạch đối với cơ sở vật chất văn hóa tỉnh đã đề ra nguyên tắc triển khai thực hiện cụ thể: Nội dung nào dễ làm trước, khó làm sau; nội dung nào ít vốn làm trước, nhiều vốn làm sau; nơi nào được sự đồng thuận của nhân dân làm trước, chưa đồng thuận thì làm sau; không đầu tư dàn trải các tiêu chí, triển khai thực hiện các nội dung, công việc theo thứ tự ưu tiên; thực hiện cơ chế khoán gọn đối với những nội dung thực hiện được; các danh mục công trình, kế hoạch đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, do cộng đồng dân cư đề xuất, lựa chọn và người dân đồng ý tự nguyện đóng góp, tham gia để xây dựng. Đặc biệt để hoàn thành được kế hoạch đúng tiến độ UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 07/4/2017 về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017, để cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm văn hóa – Thể thao cấp xã và nhà văn hóa – khu thể thao thôn; Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai giao danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng cho 04 xã có khả năng phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM năm 2017, đầu tư kinh phí xây dựng sân vận động xã, nhà văn hóa – khu thể thao thôn đật chuẩn.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; triển khai nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong thực hiện cơ chế chính sách của Trung ương trong việc bố trí nguồn lực, đồng thời lựa chọn 05 phong trào thi đua phát động nhằm thực hiện thắng lợi phong trào “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” đã tạo phong trào sâu rộng ở các cấp, các ngành với sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực và sự tham gia nhiệt tình của người dân trên địa bàn tỉnh; đầu tư kinh phí để triển khai thực hiện các hạng mục cơ sở vật chất văn hóa theo nội dung kế hoạt một cách thiết thực, hiệu quả, khoa học và đúng quy định.

Trong kế hoạch xây dựng NTM có xã Võ Lao, huyện Văn Bàn do lãnh đạo sở phụ trách, trực tếp giám đốc sở Hà Văn Thắng phụ trách, giúp đỡ, xây dựng kế hoạc, chương trình làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiên khoa học, thiết thực, hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với cơ sở (xã Võ Lao) tổ chức Đại hội Thể dục – Thể thao điểm gây dựng phong trào thi đua sối nổi rè luyện sức khỏe để xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra trong các nhiệm vụ phụ trách chung tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa đối với 08 xã phấn đấu hoành thành xây dựng NTM năm 2017, Lãnh đạo sở đã chỉ đạo Tổ giúp việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm tra, đôn đốc các xã sớm triển khai thực hiện kế hoạch, lập dự toán ngân sách chi tiết trình Ban chỉ đạo tỉnh và ngành chức năng cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm văn hóa – thể thao cấp xã, 126 nhà văn hóa – khu thể thao thôn với tổng kinh phí là 2.520 triệu đồng,

Với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh đến hết tháng 05/2017 đã triển khai thực hiện hoàn thành được trên 50% khối lượng hạng mục đầu tư. Ban chỉ đạo các cấp thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở. Với tiến độ này và sự quyết tâm thi đua của mọi tầng lớp nhân dân huy vọng việc thực hiện hòan thành xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2017 sẽ đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Phạm Thanh Đồng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập