Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” tỉnh Lào Cai lần thứ Ba, năm 2021

Thực hiện Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày  9/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021; Căn cứ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai lần thứ Ba, năm 2021.

Ngày 16/9/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai lần thứ Ba – năm 2021 đã tổ chức họp xét và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định hiện hành, kết quả như sau:

1. Hồ sơ đủ số phiếu đề nghị trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: 10 hồ sơ

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Địa chỉ

Loại hình di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ

Nam

Nữ

I

Hồ sơ đề nghị xét tặng “Nghệ nhân nhân dân”: 02

1

Hoàng Xín Hòa

1944

 

Nùng

Thôn Pạc Ngam, xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Nghệ thuật trình diễn dân gian (Truyền dạy nghệ thuật hát dân ca Nùng Dín)

2

Tẩn Vần Siệu

1962

 

Dao

thôn Tả Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Tiếng nói, chữ viết (truyền dạy chữ Nôm Dao), tri thức canh tác nông nghiệp, y dược học dân gian

II

Hồ sơ đề nghị xét tặng “Nghệ nhân ưu tú”:  08

1

Phạm Văn Chiến

1950

 

Kinh

Bản Lâm Sản, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Lễ hội truyền thống

2

Tẩn Khái Cường

1971

 

Dao

Thôn Pờ Hồ, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Tiếng nói, chữ viết (Truyền dạy chữ Nôm Dao, bài hát dân ca, tri thức canh tác nông nghiệp)

3

Phạm Thị Hòa 

 

1956

Kinh

SN  166 Lý Công Uẩn- Tổ 27 Phường Kim Tân, TP Lào Cai

Tập quán xã hội và tín ngưỡng  (thực hành và truyền dạy tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ)

4

Hoàng Văn Lưởng

1944

 

Tày

Làng Chút,Xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Lễ hội truyền thống (lễ hội Lồng tồng và Phong tục tập quán) dân tộc Tày ở Văn Bàn

5

Chảo Sành Nhàn

1954

 

Dao

Thôn Pờ Xì Ngài, xã Trung Chải, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Nghề thủ công truyền thống, tập quán xã hội dân tộc Dao (tranh thờ người Dao, thầy cấp sắc 12 đèn)

6

Hoàng Thị Quản

 

1962

Tày

Thôn Làn 1, xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc Tày (Truyền dạy nghệ thuật múa truyền thống và hát dân ca)

7

Triệu Văn Thêu

 

1962

 

Dao

Thôn Khe Quạt, Xã Tân An huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Tập quán xã hội và Tín ngưỡng (thực hành và trao truyền phong tục tập quán, chữ Nôm Dao và lễ hội cầu làng của người Dao Họ)

8

Bàn A  Ton

1970

 

Dao

Thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Tập quán xã hội và Tín ngưỡng dân tộc Dao (nghi lễ dân gian Pút tồng)


              2. Hồ sơ không đủ số phiếu đề nghị trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ: Không

Hội đồng xét tặng cấp tỉnh thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai lần thứ Ba – năm 2021 để đông đảo quần chúng nhân dân được biết. 

Kết quả này được thông báo trên cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh https://laocai.gov.vn  ; Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch http://vanhoalaocai.gov.vn ; Cổng thông tin điện tử của Báo Lào Cai http://www.baolaocai.vn ; Cổng thông tin điện tử của Đài Phát thanh và truyền tình hình Lào Cai  http://laocaitv.vn; niêm yết công khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 15 ngày làm việc từ ngày  17/9 đến  7/10/2020 ./. 

Đoàn Trúc Quỳnh
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 422
  • Trong tuần: 4,296
  • Tất cả: 1,587,723
Đăng nhập