Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Khẩu hiệu tuyên truyền

1. Sống hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học!

2. Hành động vì thiên nhiên - Trách nhiệm của chúng ta!

3. Bảo tồn giá trị và tài sản quốc gia là không xâm hại động vật hoang dã!

4. Chung tay bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã!

5. Cùng nhau ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã!

6. Không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm!

7. Không giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm!

8. Không quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm!

Tải về

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập