Lào Cai 16° - 17°
Tấm gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực Thư viện
Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư viện tỉnh Lào Cai, đồng chí Phạm Văn Hạnh  luôn chủ động triển khai tới toàn thể cán bộ mọi nhiệm vụ được ngành giao, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quyền hạn được đảm nhiệm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí luôn coi trọng, hiệu quả trong công việc, tổ chức phân công cán bộ, thực hiện các buổi tuyên truyền trưng bày sách báo để quảng bá giới thiệu vốn tài liệu của thư viện, duy trì thực hiện nề nếp, chế độ quy định của cơ quan, đơn vị; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao: Trong Đợt thi đua đặc biệt đồng chí đã cùng với tập thể Lãnh đạo Thư viện tỉnh phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng và ban hành các kế hoạch, đề tài, dự án, quyết định phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành: Kiện toàn bộ máy tổ chức các thư viện các huyện, thành phố, hướng dẫn đăng ký hoạt động của thư viện, thành phố, ngày Hội đọc sách, Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, công tác thanh lọc tài liệu, công tác luân chuyển sách báo giữa thư viện tỉnh với các thư viện huyện, thành phố và công tác xây dựng tủ sách tại các xã đặc biệt khó khăn; tham mưu cho Sở Văn hóa TT&DL chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thư viện tại cơ sở hàng năm theo hướng dẫn của Vụ Thư viện và phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch nhà nước giao: Trong đợt thi đua bản thân tôi đã cố gắng nỗ nực phấn đấu thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và luôn học tập Bác về: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, nhất là việc thực hiện 2 thạo, 3 đúng, 3 không”, được thể hiệnkết quả cụ thể như sau: Năm 2017 bổ sung xử lý 10.644/10.000 bản sách đạt 106,44% kế hoạch giao, trong đó thư viện tỉnh là 6.518 bản sách/6000 bảnđạt 108,63% kế hoạch, thư viện huyện, thành phố là 4.126 bản/4000 bảnđạt 103, 15% kế hoạch; cấp 4.205/4100 thẻ bạnđọcđạt 104,86% kế hoạch; lượtđộc giả là 301.750 lượt người; lượt sách luân chuyển là 736.800 lượt; trưng bày phục vụ nhiệm vụ chính trị 32 cuộc với 7700 bản sách, báo, tạp chí ( trong đó trưng bày 03 cuộc chuyên đề về Kỷ niện 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết); Trong 8 tháng đầu năm 2018 bổ sung và xử lý nghiệp vụ: 3300 bản sách /6000 bảnđạt 55% kế hoạch, 2685 bản sách/4000 bảnđạt 67,12% kế hoạch; tại thư viện tỉnh cấp 820/1200 thẻđạt 68.33% kế hoạch, tại cácđiểm luân chuyển cấp 750 thẻ/1000 thẻđạt 75% kế hoạch; phục vụ 71.000 lượtđộc giả; phục vụ lưu động 23 cuộc; lượt sách lưu hành 214.000 lượt; 1269 lượt bạnđọc truy nhập Internet; triển khai tổ chức thành công Ngày hội sách và văn hóađọc 23/4 ( quy mô cấp tỉnh) tổ chức Hội thi thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu sách cấp tỉnh, tổ chức Hội báo Xuân phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; tổ chức và giao lưu tặng sách cho thư viện dân tộc huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam ( Trung Quốc); hàng năm biên soạn 12 thư mục Lào Cai qua báo chí Trung ương, 36 kỳ thư mục địa chí Lào Caitoàn văn, 09 thư mục chuyên đề phục vụ các nhiệm vụ chính trị, công tác tuyên truyền, giới thiệu sách, báo,

 Thực hiện hơn 266 lượt giới thiệu sách, bài viết về hoạt động của Thư viện và tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước và địa phương: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnhđốnĐảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạođức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vềđẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạođức, phong cách Hồ Chí Minh,  mừng Đảng mừng Xuân,  các văn bản pháp luật mới,xây dựng nông thôn mới, giới thiệu sách về phòng chống tham nhũng, Sách về biển đảo, biên giới đất liền; biên soạn 04 thư mục chuyên đề giới thiệu về các sự kiện chính trị lớn của tỉnh Lào Cai năm 2017.

Đồng chí luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tuyên truyền và vận động gia đình thực hiện và chấp hành tốt quan điểm, đ­ường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian, tiến độ và yêu cầu của công việc.

Thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan và ý kiến chỉ đạo của cấp trên và những quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức. Thực hiện nghiêm chỉnh thời giờ làm việc theo quy định. Luôn nêu cao tinh thần phối hợp trong công tác và triển khai thực hiện các nhiệm vụ với các phòng, ban, đơn vị và đồng nghiệp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Báo cáo đầy đủ và trung thực các thông tin và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao với cấp trên. Báo cáo và cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị ngoài ngành đảm bảo độ chính xác và trong phạm vi của cá nhân được phép cung cấp thông tin.

Có lối sống lành mạnh, trong sáng, luôn chấp hành tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không vi phạm Quy định những điều đảng viên và công chức không được làm, đoàn kết nội bộ, thường xuyên có ý thức tự phê bình và phê bình để rèn luyện bản thân. Quan hệ gia đình và quần chúng ở cơ quan cũng như nơi cư trú tốt, luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác. Gia đình luôn đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa, năm 2017 được tổ dân phố bình chọn là Gia đình tiêu biểu.

Với hơn kinh nghiệm công tác lâu năm, đồng chí Phạm Văn Hạnh đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của ngành văn hóa nói chung và sự phát triển của ngành Thư viện nói riêng, luôn khẳng định được năng lực, uy tín của mình trước đồng nghiệp, là tấm gương cho lớp cán bộ, viên chức noi theo góp phần xây dựng ngành văn hóa ngày một phát triển./.


1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập