Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp
Thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước và ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, sáng ngày 26/9/2018, tại Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp đã tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng hương ước.

Những năm qua, việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ tỉnh Lào Cai đã đem lại những kết quả thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần đưa pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; giữ gìn, phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương.

 Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm 2000 đến nay Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng, phê duyệt và ban hành trên 2.000 hương ước, quy ước.

Tại lễ bàn giao, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã trao đổi, thảo luận và nhất trí ký biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sở Tư pháp sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ công tác quản lý nhà nước về hương ước, quy ước sang Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đồng thời lãnh đạo hai Sở cũng thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác này.

Thanh Nhàn1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 402
  • Trong tuần: 4,276
  • Tất cả: 1,587,703
Đăng nhập