Lào Cai 16° - 18°
Ngành Văn hóa nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin tuyên truyền từ cơ sở
Trong những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền ở Lào Cai có nhiều những chuyển biến và từng bước đổi mới. Do đó các hoạt động thông tin tuyên truyền đã được triển khai và đạt được những kết quả đáng mừng phục vụ các nhiệm vụ chính trị trong toàn tỉnh.
Với đặc thù là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trình độ dân trí của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn còn thấp, do đó công tác tuyên truyền đòi hỏi mất nhiều thời gian và bằng nhiều hình thức để phù hợp với nhận thức của người dân. Bên cạnh đó giao thông đi lại khó khăn nên việc phát hành báo chí tuyên truyền, các văn bản pháp quy đưa đến người dân còn chậm, nhiều nơi, nhiều vùng trong tỉnh chưa có sóng phát thanh, truyền hình cho nên công tác tuyên truyền đưa thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế. Do vậy hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động và các hoạt động khác như nghệ thuật chuyên nghiệp, luân chuyển sách, thư viện lưu động phục vụ nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa để truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vẫn là chủ yếu.

Lào Cai hiện có 10 đội thông tin lưu động (01 đội TTLĐ tỉnh và 9 đội thuộc 9 huyện, TP) ở Lào Cai thường xuyên sử dụng song ngữ tiếng Việt - tiếng dân tộc để tuyên truyền với mô hình: tuyên truyền viên chính và cộng tác viên tuyên truyền là người địa phương nhờ vậy, hiệu quả tuyên truyền đã được nâng cao. Mỗi năm các đội TTLĐ thực hiện trên 600 buổi biểu diễn, trong đó có trên 90% số buổi là phục vụ ở vùng sâu vùng xa. Có thể nói các đội TTLĐ là đội quân chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền, đã đến được với những vùng khó khăn nhất của tỉnh. Những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh; các sự kiện chính trị trọng đại (như bầu cử Quốc hội và HĐND, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng CSVN toàn quốc…); kiến thức, khoa học…đã được truyền tải đến người dân bằng những hình thức biểu đạt phong phú, sáng tạo, linh hoạt và dễ hiểu như sân khấu hóa (tiểu phẩm, kịch thông tin), văn nghệ hóa, tuyên truyền trực quan (kết hợp hình ảnh và nói); ở những vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp tuyên truyền bằng tiếng địa phương.

Về chiếu bóng lưu động, hàng năm Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã lồng tiếng và phát hành  đĩa phim truyện, phim phóng sự, tài liệu…  cung cấp cho các đội chiếu bóng lưu động phục vụ đồng bào. Trung bình hàng năm các đội CBLĐ phục vụ trên 600 buổi, trong đó trên 80% số buổi phục vụ tại vùng sâu vùng xa. Hoạt động CBLĐ luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới đồng bào, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Trong các chương trình chiếu phim đều lồng ghép thực hiện chiếu các phóng sự tuyên truyền về nhiều nội dung như phổ biến các chính sách mới, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức dân tộc, Quốc gia, Quốc giới, chủ quyền lãnh thổ cho nhân dân trong khu vực biên giới, tuyên truyền về vệ sinh, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội (ma túy, buôn bán phụ nữ trẻ em, bạo lực gia đình…), phổ biến khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tuyên truyền các chương trình lớn như CCHC, xây dựng nông thôn mới…. Đặc biệt, các phim tài liệu tuyên truyền đã được chuyển dịch sang tiếng địa phương như tiếng Hmông, Dao, Phù Lá..., chiếu tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhằm nâng cao nhận thức cho đồng bào, nhất là người Hmông. Giúp cho đồng bào hiểu rõ được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước từ đó nâng cao cảnh giác, không bị phần tử xấu kích động, lôi kéo vượt biên v.v…

Tuyên truyền qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng: Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh mỗi năm dành trên 70% số buổi biểu diễn phục vụ nhân dân vùng sâu vùng xa. Các chương trình, tiết mục đã phát huy vốn dân ca dân vũ phong phú của các dân tộc, vì vậy gần gũi với đồng bào, phục vụ hiệu quả  nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền với trên 600 đội văn nghệ thôn bản hoạt động khá thường xuyên.

Bên cạnh các hoạt động trên, hoạt động thư viện với việc luân chuyển sách, báo, tài liệu qua hệ thống các thư viện, duy trì các mô hình tủ sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương, các điểm bưu điện văn hóa xã…là hình thức khá hiệu quả để mang thông tin đến được gần với người dân. 

Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền còn được lồng ghép với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các Ban chỉ đạo phong trào TD ĐKXDĐSVH triển khai tuyên truyền gắn với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, làng bản cùng với tinh thần bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - văn nghệ, TDTT hướng về cơ sở và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần cho nhân dân, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hằng năm tổ chức nhiều hoạt động có qui mô cấp tỉnh như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng, Ngày hội văn hoá - thể thao các dân tộc, Liên hoan đưa thông tin về cơ sở... Nhiều giải thể thao quần chúng được tổ chức thu hút hàng ngàn người tham gia như: Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh, giải  bóng đá, giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” được duy trì hàng năm, Liên hoan tiếng hát đồng quê…Các hoạt động nói trên đã tạo nên phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT sôi nổi, nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hoá,  tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Có thể nói, tuy còn nhiều khó khăn nhưng trong thời gian qua cùng với các hình thức thông tin tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động tuyên truyền của Lào Cai cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, là kênh thông tin hữu hiệu mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ổn định biên giới. Ngành VHTTDL rất mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan báo, đài…để cùng với các kênh tuyên truyền của ngành làm phong phú hơn hoạt động thông tin tuyên truyền, đặc biệt đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để công tác tuyên truyền ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực hơn.

1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập