Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021)!

2. Nhiệt liệt chào mừng tỉnh Lào Cai 30 năm tái lập, xây dựng, hội nhập và phát triển (1991 - 2021)!

3. Tỉnh Lào Cai 30 năm tái lập: Đoàn kết - Quyết tâm - Sáng tạo - Thành quả!

4. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021)!

5. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lào Cai ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/10/1991 - 01/10/2021)!

6. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lào Cai thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

7. Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Lào Cai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI!

8. Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh!

9. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững!

10. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

11. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

12. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững!

13. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tải về
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập