Lào Cai 16° - 18°
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng tỉnh– gương điển hình trong đợt thi đua đặc biệtchào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai;70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong đơn vị và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, viên chức.Với cương vị là người đứng đầu, đồng chí luôn ra sức thi đua lãnh đạo Chi bộ và đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Gần 2 năm tiếp nhận, khai thác Nhà bảo tàng tỉnh – “công trình chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai” với nhiều thuận lợi về cơ sở hạ tầng nhưng cũng không ít những thách thức. Được phân công phụ trách Bảo tàng tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu về mọi mặt để đảng viên và viên chức noi theo nhằm phát huy tối đa thế mạnh, vượt qua mọi thách thức lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,đạt nhiều thành tích trong công tác Đảng và công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Với vai trò Bí thư chi bộ, đồng chí luôn sát sao trong công tác chỉ đạo, định hướng, vận động tập thể đơn vị triển khai thực hiện thành công chương trình hành động của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại đơn vị. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng đợt thi đua đặc biệt. Đồng chí luôn gần gũi, dân chủ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để kịp thời động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mọi công việc chung của đơn vị đều được đồng chí đưa ra bàn bạc dân chủ nhằm phát huy tối đa sự đoàn kết và sức mạnh tập thể.

Với vai trò là Giám đốc, đồng chí luôn quan tâm công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhằm phát triển đơn vị theo từng giai đoạn. Theo đó, các mục tiêu phát triển của đơn vị được xác định rõ ràng là cơ sở khoa học và thực tiễn cho các bộ phận và cá nhân phấn đấu thực hiện. Luôn đề cao công tác đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Định hướng phát huy vai trò hợp tác, phối hợp với các bảo tàng trong và ngoài nước nhằm một mặt đưa Bảo tàng tỉnh Lào Cai lên một vị thế mới, mặt khác tạo cơ hội cho cán bộ, viên chức của đơn vị có cơ hội tiếp cận được các nguồn lực về chuyên môn từ bên ngoài. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn công tác hoạt động chuyên môn của đơn vị một cách hiệu quả. Đơn vị đã 2 lần tổ chức cho cán bộ, viên chức đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm tại một số bảo tàng thuộc Cộng hòa Pháp; tham mưu cho Sở VHTTDL và UBND tỉnh về nội dung hợp tác (trong khuôn khổ hợp tác với vùng Aquitane cộng hòa pháp). Phối hợp Bảo tàng Hải quân tổ chức Trưng bày biển đảo; phối hợp với Hội VHNT tổ chức triển lãm Mỹ thuật toàn quốc khu vực III; phối hợp với Khu di tích Phủ Chủ tịch trưng bày 60 năm Bác Hồ thăm Lào Cai; Phối hợp với Viện Khảo cổ học, Trung tâm tiền sử Đông Nam Á tổ chức thám sát, khai quật khổ cổ học 05 hiện vật;vận động hiến tặng hiện và tiếp nhận443tư liệu - hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng

Học tập và làm theo lời Bác, đồng chí luôn xác định, cần thường xuyên đổi mới quan điểm, nhận thức cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh lạc hậu, quan liêu làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tập thể. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng chí luôn hướng tới mục tiêu “Thạo nghề nghiệp, thạo địa bàn”; đối với mọi nhiệm vụ được giao cần thực hiện “Đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian” và phải thực sự trở thành công bộc của nhân dân “Không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh” để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đúng tiến độ với chất lượng tốt.

Từ những nhận thức tích cực đó, đồng chí đã định hướng rõ hơn những việc làm cụ thể trong công tác, từ phong cách thái độ phục vụ nhân dân đến cải tiến lề lối tác phong làm việc của bản thân. Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Thắng còn đam mê nghiên cứu khoa học với lòng mong mỏi, sản phẩm khoa học sẽ trở thành cơ sở phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị. Mới đây nhất, năm 2017 đồng chí Nguyễn Văn Thắng  đã có sáng kiến“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghệp” của Bảo tàng đã được Hội đồng thi đua khen thưởng công nhận và đánh giá cao.Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm khai thác và phát huy tối đa công năng của thiết chế Nhà bảo tàng, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 70/KH-UBND ngày 01/4/2105 về Triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai gia đoạn 2015-2020.

            Là người đứng đầu đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực, là tấm gương sáng về đạo đức, quan hệ; về lề lối làm việc; về sự tận tụy, sáng tạo… để đảng viên, quần chúng, cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh noi theo.


1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập