Lào Cai 28° - 29°
ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC KỸ NĂNG TỔNG HỢP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SỐ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỈNH LÀO CAI 2023

Sáng ngày 14/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đã khai giảng khóa đào tạo, nâng cao kiến thức kỹ năng tổng hợp phân tích dữ liệu số dành cho công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin và công tác tổng hợp số liệu tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.


anh tin bai

Toàn cảnh lớp học

Khóa đào tạo gồm 02 lớp, diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 14 đến ngày 17/12/2023 tại Sở Thông tin và Truyền thông. Chương trình đào tạo bao gồm 2 chuyên đề chính, gồm: Kiến thức kỹ năng thu thập, tổng hợp phân tích dữ liệu số và Ứng dụng thực hành phân tích dữ liệu DTI năm 2023 của tỉnh Lào Cai.

Khóa học với hơn 60 học viên là công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, được truyền đạt bởi đội ngũ giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, quản lý hệ thống thông tin. Thông qua khóa đào tạo, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin, tổng hợp số liệu trong cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai được bồi dưỡng đầy đủ kiến thức, kỹ năng về thu thập và phân tích dữ liệu, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng nhu cầu của công việc. 

anh tin bai

Giảng viên truyền đạt các nội dung cho học viên tại buổi tập huấn

Nhận thức vai trò quan trọng của kỹ năng tổng hợp phân tích dữ liệu số, đặc biệt là đối với đội ngũ công chức, viên chức làm việc liên quan đến lĩnh vực tổng hợp dữ liệu, xử lý dữ liệu trong các cơ quan nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nội dung phát triển nguồn nhân lực số trong lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vì vậy, mục tiêu tỉnh Lào Cai theo Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 30/12/2022 về nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt ra đến năm 2025 50 % cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, 50% cán bộ, công chức cấp huyện được tập huấn kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

Khóa đào tạo được tổ chức hàng năm theo kế hoạch của tỉnh, là một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển nguồn nhân lực số, đáp ứng nhu cầu cho lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Lào Cai nói riêng, đồng thời đáp ứng các mục tiêu về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Lào Cai nói chung theo Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 07/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phòng ĐT&NDS


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập