Lào Cai 27° - 28°
Tiếp tục thực hiện cấp CCCD, thu nhận, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
CTTĐT- UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 5536/UBND-KSTT về việc tiếp tục thực hiện cấp CCCD; thu nhận, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử .

 

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về triển khai thực hiện Đề án 06, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm thu nhận, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương về cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Lời phát động Phong trào toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID). Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quyết liệt triển khai thực hiện và đã đạt được kết quả nhất định, tính đến ngày 21/10/2023 toàn tỉnh đã cấp mới được 574.755 CCCD; thu nhận được 463.722 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản ĐDĐT, kích hoạt được 340.081 (đã hoàn thành chỉ tiêu của Bộ Công an giao). Tuy nhiên, qua thống kế tính đến nay hiện cả tỉnh còn 111.033 công dân đã được cấp CCCD nhưng chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử123.641 tài khoản đã thu nhận nhưng chưa được kích hoạt.

Để tiếp tục phát huy những lợi ích thiết thực, hiệu quả của Đề án 06; đẩy mạnh, nâng cao tỷ lệ đăng ký, cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử, đảm bảo 100% công dân được cấp CCCD đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng công dân số, xã hội số, Chính phủ số, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các nội dung sau:

Phấn đấu thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đã được cấp CCCD.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa việc đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử; nhất là các tiện ích của tài khoản định danh điện tử trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. 

Giao Công an tỉnh: (i) chỉ đạo các đơn vị, Công an cấp huyện, cấp xã rà soát, lập danh sách những công dân chưa cấp CCCD, chưa đăng ký, chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử để phối hợp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, Tổ công nghệ số cộng động… tuyên truyền, vận động, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện cấp CCCD, thu nhận và hướng dẫn Nhân dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử; (2) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để nộp thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Đề án 06, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương phải cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID; sử dụng các tính năng, tiện ích trên ứng dụng VNeID trong giao dịch, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, gia đình, bạn bè và Nhân dân trên địa bàn cùng thực hiện.

Đối với các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính: Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải nắm vững cách thực hiện và hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) để nộp các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các tính năng để khai thác thông tin cá nhân, thông tin của các loại giấy tờ đã được tích hợp vào ứng dụng VNeID phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho việc xuất trình các loại giấy tờ trong thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã: Căn cứ danh sách chưa cấp CCCD, chưa đăng ký, chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử do Công an cấp xã cung cấp, thực hiện tuyên truyền, vận động (qua hệ thống loa phát thanh, xe phát thanh lưu động, qua các nhóm zalo thôn, xóm, tổ dân phố…) đến từng hộ, từng cá nhân biết để thực hiện; phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình cấp CCCD, thu nhận tài khoản định danh điện tử.

Gắn trách nhiệm, giao chỉ tiêu hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho từng đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức của UBND xã, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, tổ công nghệ số cộng đồng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ…

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên, người lao động và toàn thể người dân đăng ký, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; phát huy vai trò xung kích, đi đầu của đoàn viên, hội viên trong chuyển đổi số, xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại địa bàn cơ sở.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

CTTĐT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập