Lào Cai 27° - 30°
Tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm
CTTĐT- UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 5475/UBND-VX về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

 

Công văn nêu rõ, những năm vừa qua việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản kịp thời, đúng quy định.

Tại văn bản số 2853/BHXH-TTKT ngày 14/9/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nêu, thời gian gần đây cơ quan BHXH và cơ quan chức năng có liên quan đã phát hiện, xử lý một số vụ việc vi phạm tro\ng lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT ở một số địa phương như sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH giả hoặc được cơ sở khám chữa bệnh cấp khống, cấp không đúng quy định để thanh toán chế độ BHXH, làm giả hồ sơ bệnh án để gian lận, trục lợi quỹ BHYT, trục lợi hưởng BHXH một lần dưới hình thức ủy quyền, thu gom, mua bán sổ BHXH, lạm dụng trục lợi quỹ BHTN,…Do vậy, để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh: Tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra những đơn vị có dấu hiệu vi phạm trong việc tham gia, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định, ký hợp đồng lao động xác định rõ các khoản phải đóng BHXH bắt buộc để làm căn cứ trích đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động; tránh có sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động chỉ đóng 06 tháng hoặc tăng mức đóng BHXH cao bất thường trong thời gian 06 tháng trước khi sinh con để hưởng trợ cấp thai sản... trục lợi quỹ BHXH.

Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức thu hồi số tiền người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định (nếu có) nộp vào quỹ BHTN. Có giải pháp ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHTN (người lao động có làm việc - ký hợp đồng lao động chính thức trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không khai báo với Trung tâm dịch vụ việc làm và thỏa thuận với đơn vị sử dụng lao động để hoãn thời điểm báo tăng tham gia BHXH; đề nghị truy thu thời gian tham gia BHXH bắt buộc đã hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Sở Y tế: Tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT, đặc biệt thanh tra, kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nhằm ngăn chặn tình trạng cơ sở KCB cấp khống, cấp không đúng quy định cho người lao động, quyết toán công khám, tiền thuốc, dịch vụ kỹ thuật... từ thẻ BHYT của người mua giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Chỉ đạo các cơ sở KCB xây dựng kế hoạch kiểm soát chi phí KCB BHYT, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Chỉ đạo các cơ sở KCB tổ chức thực hiện nghiêm công tác KCB BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của pháp luật nhằm ngăn chặn việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn quản lý; kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi cung cấp thông tin với cơ quan BHXH theo Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh (Kế hoạch số 1143/KHPH-CAT-BHXH ngày 30/6/2022 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai).

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, người lao động.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường kiểm tra, rà soát đối chiếu dữ liệu, hồ sơ giấy tờ liên quan đến quyền lợi người hưởng để giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, phát hiện kịp thời những trường hợp có sự tăng, giảm bất thường về mức đóng, thời gian đóng và các trường hợp lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHTN.

Tăng cường công tác giám định BHYT, khai thác kết quả phân tích dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT, kịp thời cảnh báo tình trạng gia tăng chi phí bất thường, lạm dụng, sử dụng quỹ KCB BHYT chưa hợp lý,... để thông báo cho Sở Y tế, cơ sở KCB, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo và thực hiện giải pháp khắc phục.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHTN, BHYT nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các phòng, ban theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi chính sách về BHXH, BHTN, BHYT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; chú trọng thông tin khuyến cáo người lao động không thực hiện mua bán sổ BHXH, không ủy quyền giải quyết hưởng BHXH một lần cho người khác nếu không có lý do chính đáng; không gian lận, làm giả, cấp, lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán; không mượn thẻ BHYT để lạm dụng, trục lợi các quỹ BHXH, BHYT.

Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật để đảm bảo kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

Yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện./.

CTTĐT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập