Lào Cai 14° - 15°
TDTT Lào Cai sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP
Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ –CP, ngày 14/01/2013 của Chính phủ và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/12/2012 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 08/-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020, Chỉ thị số 26-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT tỉnh Lào Cai đến năm 2020, trong những năm qua, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực TDTT của tỉnh Lào Cai đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận.

Sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao (TDTT) đến năm 2020”, nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của TDTT, đặc biệt là nhận thức của các cấp ủy Đảng và chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sự nghiệp TDTT đã được nâng cao rõ rệt. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Nếu như năm 2010, số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên của tỉnh ước đạt 23.611 nghìn người, đạt 21,7% dân số, tăng 5,2% so với năm 2005; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao 30,5%, tăng 7,0% so với năm 2005. Số câu lạc bộ, nhóm tập thể dục thể thao 182 (tăng 75 CLB, nhóm tập TDTT so với năm 2005), thì đến nay, các chỉ số này đều tăng đáng kể. Trong đó, tỷ lệ người tập thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên đạt 22,5% dân số. 100% trường học trong toàn tỉnh đảm bảo chương trình giáo dục thể chất. 90% các ngành trong tỉnh hiện có câu lạc bộ (CLB) TDTT như cầu lông, bóng bàn, quần vợt… 99% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tham gia tập luyện TDTT và hoàn thành chương trình rèn luyện thể lực. Toàn tỉnh hiện có 350 CLB thể dục thể thao, trong đó có 165 CLB hoạt động nhiều môn. Trong năm, Trung tâm TDTT tỉnh đã xây dựng và duy trì được 15 CLB thể thao, mở 6 lớp TDTT nghiệp dư...

Một trong những thành tựu nổi bật trong phong trào TDTT quần chúng của tỉnh Lào Cai là việc tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ V năm 2014. Đã có 86% số xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đã tổ chức Đại hội cấp cơ sở. Đại hội cấp tỉnh đã thu hút gần 500 VĐV (thuộc 12 đoàn), thi đấu 7 môn trong Đại hội và có 140 bộ huy chương được trao.

Cùng với phong trào TDTT quần chúng, Thể thao thành tích cao tỉnh Lào Cai trong những năm qua tiếp tục có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Chỉ tính riêng trong năm 2014, thể thao thành tích cao đã đạt được 68 huy chương các loại, bao gồm cả huy chương Đại hội TDTT toàn quốc (11 HCV, 16 HCB và 41 HCĐ). Trong đó, võ sỹ Lừu Thị Duyên của Lào Cai đã giành được 01 HCĐ tại ASIAD17. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, Lào Cai tham gia 8 môn và giành 8 huy chương (3 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ) xếp thứ 41/65 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc và thứ 5/19 các tỉnh miền núi phía Bắc.

Công tác đào tạo VĐV trẻ được chú trọng, tuyển chọn qua hệ thống thi đấu giải thể thao cấp tỉnh, huyện, xã và 1 số ngành trong tỉnh, các lớp năng khiếu bán tập trung, năng khiếu tập trung được duy trì tổ chức và đạt hiệu quả, đóng góp lực lượng vận động viên chủ yếu cho các đội tuyển trẻ, tuyển tỉnh và các đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu tại các đấu trường quốc gia, quốc tế và cấp châu lục. Năm 2014, Lào Cai cũng đóng góp cho các đội tuyển trẻ quốc gia 09 VĐV. Hiện có 16 VĐV đạt đẳng cấp (10 kiện tướng và 06 VĐV cấp I). Trung tâm Huấn luyện tiếp tục duy trì đào tạo 10 lớp năng khiếu TT với 150 VĐV.

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác TDTT tỉnh vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập như: công tác quản lý Nhà nước về TDTT đôi khi còn bị động; công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, định hướng dư luận xã hội về các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với phát triển sự nghiệp TDTT vẫn còn hạn chế. Trong đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển TDTT. Mặt khác, do điều kiện khó khăn của một tỉnh miền núi kinh tế phát triển chậm nên nguồn ngân sách đầu tư cho TDTT còn rất khiêm tốn, công tác xã hội hóa cũng gặp không ít khó khăn đã phần nào hạn chế đến phát triển sự nghiệp TDTT.

Ý thức được điều đó, để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, ngành VHTTDL tỉnh Lào Cai xác định tập trung thực hiện tốt một số những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về TDTT; Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà nước về phát triển TDTT; Quy hoạch quỹ đất cho TDTT và hàng loạt giải pháp về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển TDTT. Trong đó, việc mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phát triển số lượng CLB TDTT cấp cơ sở, phát triển, bảo tồn các môn thể thao dân tộc trong các hoạt động TDTT; phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng hoạt động TDTT trong lực lượng vũ trang…tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất TDTT công cộng như các Trung tâm, khu tập luyện TDTT đa năng, các điểm tập luyện vui chơi  với các trang thiết bị đơn giản tại các huyện, thành phố, phường, xã, khu dân cư… nhằm tạo mạng lưới hạ tầng TDTT đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT hàng ngày cuả nhân dân; xây dựng mô hình thí điểm nhà đa năng phục vụ văn hóa, thể thao công nhân ở các huyện, thành phố có khu công nghiệp.






Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập