Lào Cai 14° - 15°
Điều lệ Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai lần thứ XXVI năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019; Chương trình phối hợp hàng năm và giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch liên ngành số 16/KHLN, ngày 15 tháng 2 năm 2019 giữa Sở VH,TT&DL với Báo Lào Cai và Tỉnh đoàn Lào Cai về: Tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai lần thứ XXVI và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019, Sở Văn hóa, Ban tổ chức giải ban hành Điều lệ Giải Việt dã truyền thống Báo Lào Cai, lần thứ XXVI, năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA:

- Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

-Thiết thực chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019); 73 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-2019); Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Báo Lào Cai (10/4/1963-10/4/2019);

- Thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT nói chung, môn chạy Việt dã và phong trào Olympic nói riêng, nhằm phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

- Duy trì  và phát huy hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ trong chương trình phối hợp giữa Sở VH,TT&DL với các các Sở, Ngành trong năm 2019.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ GIẢI

1. Đối tượng: Vận động viên (VĐV) là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, nhân dân đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn tỉnh Lào Cai, có đủ sức khỏe, không trong thời gian can án kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

2. Thành phần: Mỗi đơn vị, huyện, thành phố, sở, ban, ngành và các cơ quan, trường học được cử 1 đoàn VĐV gồm:

- 1 đội nam chính gồm 3 VĐV.

- 1 đội nam trẻ gồm 3 VĐV (sinh từ năm 2002 trở lại đây).

- 1 đội nữ chính gồm 3 VĐV.

- 1 đội nữ trẻ gồm 3 VĐV (sinh từ năm 2002 trở lại đây).

- 1 trưởng đoàn, các HLV và  săn sóc viên.

- Ngoài các VĐV tham gia thi đấu đồng đội, các đơn vị có thể đăng ký các VĐV thi đấu tự do ở tất cả các nội dung; khuyến khích các trường học, doanh nghiệp, các cơ quan thành lập đội để tham dự.

- VĐV của đơn vị nào thì thi đấu cho đơn vị đó trong suốt thời gian diễn ra giải, nếu có sự chuyển nhượng VĐV thì phải được sự đồng ý của đơn vị chủ quản nơi VĐV có hộ khẩu thường trú.

- Riêng các VĐV đang là học sinh năng khiếu các môn thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh thì sẽ tham gia thi đấu cho các trường hiện các em đang theo học văn hóa. Nếu các trường này không thành lập đoàn tham gia thì các VĐV này được phép tham gia cho các đơn vị khác khi được sự đồng ý của lãnh đạo 2 đơn vị.

III. NỘI DUNG

- Thi đấu cá nhân, đồng đội và toàn đoàn

- Cự ly thi đấu:

+ Nam chính: 8 km.

+ Nữ chính: 5 km.

+ Nam trẻ: 6 km.

+ Nữ trẻ: 3 km.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

1. Thời gian thi đấu: Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/3/2019 (Chủ nhật), tại khu vực Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Lào Cai.

2. Địa điểm thi đấu: Đại lộ Trần Hưng Đạo - thành phố Lào Cai.

V. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

1. Cá nhân: Là thứ hạng về đích của các VĐV tham gia thi đấu.

2. Điểm đồng đội: Là số điểm tính theo thứ tự xếp hạng của 3 VĐV đăng ký thi đấu đồng đội chính thức cộng lại. Đội nào có số điểm (thời gian) ít hơn thì đội đó xếp trên. Nếu 2 đội có số điểm bằng nhau thì đội nào có VĐV về đích sớm hơn thì xếp trên, nếu trường hợp 2 VĐV về đích trước bằng nhau thì xét đến VĐV kế tiếp, các VĐV tham dự đồng đội phải về đích mới được tính điểm cho đồng đội.

3. Điểm toàn đoàn:

- Là tổng điểm của 4 nội dung thi đấu cộng lại, đoàn nào có số điểm ít hơn sẽ xếp trên. Nếu có 2 hay nhiều đoàn bằng điểm nhau thì sẽ xét theo thứ tự: Đồng đội nữ chính, đồng đội nữ trẻ, đội nào xếp vị trí cao hơn sẽ xếp trên.

- Để tính điểm toàn đoàn, các đơn vị tham dự phải tham gia đầy đủ các nội dung thi đấu (4 nội dung).

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI ĐẤU

- Các đơn vị tham dự giải lập danh sách đăng ký thi đấu ở các nội dung và có xác nhận của đơn vị.

- Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh, hộ khẩu foto công chứng và có bản gốc mang theo để Ban Tổ chức kiểm tra khi cần.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

- Đối với các vận động viên trẻ phải có giấy khai sinh foto và có bản gốc kèm theo để kiểm tra.

- Ban tổ chức không chấp nhận các trường hợp không đủ hồ sơ và đăng ký không đúng thời gian quy định.

- Hồ sơ thi đấu gửi về Phòng tổ chức thi đấu thể thao - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh Lào Cai, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai trước ngày 20/3/2019. Điện thoại liên hệ 0214.3845020; bản mềm danh sách đăng ký thi đấu gửi trước về địa chỉ hòm thư Email: tthl-svhttdl@laocai.gov.vn hoặc  trungtamtheductt@gmail.com; nếu đoàn VĐV nộp danh sách chậm hoặc thiếu hồ sơ, Ban Tổ chức sẽ không chấp nhận cho tham gia thi đấu.

VII. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

1. Khen thưởng

- Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng và giấy chứng nhận cho các cá nhân về từ thứ nhất đến thứ năm ở nội dung Nam chính, Nữ chính, Nam trẻ, Nữ trẻ.

- Ban tổ chức sẽ trao cờ, giải thưởng và giấy chứng nhận cho các đội đoạt giải nhất, nhì, ba ở các nội dung.

- Ban tổ chức sẽ trao cờ và giải thưởng cho các đoàn đoạt nhất, nhì, ba toàn đoàn.

- Báo Lào Cai, Tỉnh đoàn và các ngành sẽ trao giải thưởng cho các đoàn, đội và cá nhân đạt thứ hạng cao khác của giải.

2. Kỷ luật

- Nếu đội, cá nhân nào vi phạm luật và điều lệ thi đấu (tùy theo lỗi nặng nhẹ) Ban tổ chức và trọng tài sẽ cảnh cáo hoặc tước quyền thi đấu.

- Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại, ý kiến khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản gửi về Ban tổ chức giải trước khi thi đấu diễn ra 15 phút và sau khi kết thúc mỗi đợt chạy 10 phút; lệ phí khiếu nại là 500.000 đồng.

VIII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

            - Các đoàn tự túc kinh phí đi lại, ăn nghỉ trong suốt thời gian thi đấu.

            - Trang phục thi đấu phải gọn gàng phù hợp với thi đấu.

            - Trong thời gian thi đấu, VĐV phải mang theo CMT, giấy khai sinh gốc nếu có thắc mắc khiếu nại cần trình ngay để BTC đối chiếu lại.

            - Ban tổ chức huy động các lực lượng tham gia chạy phong trào (01km) để hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 trong lễ khai mạc, trước khi thi đấu các nội dung Việt dã.

IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

            - Giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Lào Cai chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức giải Việt dã và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 thành công.

            - Nhận được điều lệ này đề nghị các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố tổ chức giải ở đơn vị mình để tuyển chọn VĐV tham dự giải đạt kết quả tốt.

            - Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban tổ chức mới có quyền bổ sung hoặc sửa đổi./.

                                                                                          Ban Tổ chức giải


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập