Lào Cai 27° - 28°
Đề án
 • Tăng cường xây dựng, củng cố thiết chế văn hóa sau hơn 2 năm thực hiện Đề án số 13

  Theo báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 13 “Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở  nhưng sau 3 năm thực hiện Đề án, nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố cũng đã thu được nhiều kết quả tích cực.ErrorScript

 • Đánh giá việc thực hiện 2 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

  LCĐT - Chiều qua (6/5), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp đánh giá về việc thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu, giai đoạn 2011-2015”.

 • Thực trạng xây dựng thiết chế văn hóa nông thôn tỉnh Lào Cai năm 2012-những khó khăn thách thức và giải pháp thực hiện trong thời gian tới

  Thực hiện Đề án số 13 về “Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Lào Cai giai đoạn 2011-2015” của Tỉnh ủy Lào Cai, ngày 06 tháng 6 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 74/2012/KH-UBND về triển khai thực hiện đề án trên. Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2012 toàn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới 09 nhà, nâng cấp 02 nhà văn hóa xã; xây dựng mới 142 và nâng cấp 71 nhà văn hóa thôn bản bằng nguồn kinh phí đề án xây dựng nông thôn mới do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư.

 • Lào Cai có 03 di sản văn hóa phi vật thể được vinh danh

  Ngày 27 tháng 12 năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó có 33 di sản gồm các loại hình âm nhạc, võ cổ truyền, múa rối nước, dân ca, lễ hội, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của các dân tộc, chữ viết, tranh dân gian, nghề truyền thống… đã được công bố. Trong đợt này Lào Cai có 03 di sản được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Lễ hội Gầu Tào; Nghi lễ cấp sắc của người Dao; Nghi lễ then của người Tày.

 • Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020.

  Ngày 14 tháng 5 năm 2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ký Quyết định số 1094/QĐ-UBND vê việc Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.  

 • Chương trình mục tiêu quốc gia - nguồn lực quan trọng phát triển sự nghiệp văn hóa tại Lào Cai

  Chương trình Mục tiêu Quốc gia về văn hoá được Chính phủ phê duyệt triển khai từ năm 1997 trên phạm vi cả nước. Đối với các tỉnh nghèo, vùng cao, biên giới, nhiều thành phần dân tộc như Lào Cai thì nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia văn hoá thực sự là nguồn lực quan trọng để phát triển sự nghiệp tại địa phương. Từ nguồn vốn của chương trình, Lào Cai đã huy động thêm được nhiều nguồn lực trong xã hội để phát triển sự nghiệp văn hoá, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

 • Triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030

  Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam, đặc biệt tập trung vào lứa tuổi là học sinh các cấp từ mầm non đến THPT trong cả nước. Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Đề án thực hiện chỉ đạo trọng điểm ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó có tỉnh Lào Cai.

 • Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa

  Đề án "Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015" là một trong 27 đề án trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2015.

 • Giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc - thành công lớn từ một Đề án

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã đề ra 7 chương trình trọng tâm, 29 đề án, Nghị quyết chuyên đề, Đề án "Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc các dân tộc" là một trong những đề án đó. Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án, phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" trong toàn tỉnh được đẩy mạnh, hàng năm có 80% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 45% thôn, bản văn hóa, 75% tổ dân phố văn hóa… đạt mục tiêu đề ra; đầu tư xây dựng gần 800 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố vượt gần 12% so với mục tiêu, đã khẳng định sự chỉ đạo đúng đắn, hợp lòng dân của tỉnh, mang lại kết quả và giá trị to lớn của đề án.

 


Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập