Lào Cai 14° - 16°
Đề án kiện toàn đơn vị sự nghiệp lĩnh vực thể dục thể thao
Đề án kiện đoàn đơn vị sự nghiệp lĩnh vực thể dục thể thao: Trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao và Trung tâm Thể dục Thể thao. Kiện toàn, đổi tên: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lào Cai. Đề án đã được hoàn thiện và trình tỉnh xem xét, quyết định./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập