Lào Cai 14° - 16°
Đề án kiện toàn đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật
Đề án kiện toàn đơn vị sự nghiệp lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật: Trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng vào Trung tâm Văn hóa và sáp nhập Trung tâm Thực nghiệm và Biểu diễn (từ trường Cao đẳng Cộng đồng) về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đề án đã hoàn thiện và đang trình tỉnh xem xét, quyết định./.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập