Lào Cai 28° - 31°
Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa
Đề án "Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015" là một trong 27 đề án trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đề án trong giai đoạn này, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở Lào Cai đã xác định: Tập trung vào công tác xây dựng, củng cố tổ chức và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Mục tiêu này thiết thực với tình hình thực tế của Lào Cai khi hiện nay hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở còn đang rất thiếu, đặc biệt là các thiết chế văn hóa cấp tỉnh hầu như chưa có.

Trước mắt, dự kiến đến hết năm 2012 hoàn thành lập Quy hoạch phát triển văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, trong đó chú trọng xây dựng các tụ điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng, các khu vui chơi giải trí, đặc biệt là khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa sẽ được lựa chọn đầu tư xây dựng có trọng điểm, trong đó ưu tiên xây dựng các thiết chế văn hóa cấp tỉnh quan trọng, thiết chế văn hóa cho các xã trong chương trình 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, đối với thiết chế cấp tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 3 công trình gồm: Thư viện điện tử cho Thư viện tỉnh nhằm nâng cao năng lực quản lý và khai thác thông tin của Thư viện tỉnh; đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhân dân và xu hướng phát triển chung của tỉnh. Ngoài ra là xây dựng Bảo tàng tỉnh có tổng diện tích 5 ha, mỗi năm phục vụ khoảng 150.000 khách tham quan, học tập. Cấu trúc bảo tàng gồm hai phần chính: Không gian trưng bày (bao gồm trong nhà và ngoài trời) và không gian lưu trữ, phục chế, bảo quản. Căn cứ vào giá trị của các bộ sưu tập mà các không gian lưu trữ, phục chế, bảo quản hoạt động như những tổ hợp khoa học, kỹ thuật chặt chẽ. Công trình Nhà văn hóa đa năng có tổng diện tích 14.436 m2 được bố trí gắn kết với công trình Nhà thi đấu đa năng đã xây dựng, tạo thành tổ hợp liên hoàn của khu Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Lào Cai.

Ở cấp huyện sẽ tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố đảm bảo đạt chuẩn về diện tích, quy mô theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Đối với 3 huyện thuộc chương trình 30a là Si Ma Cai, Mường Khương và Bắc Hà, dự kiến đến hết năm 2014 sẽ hoàn thành xong nhà văn hóa. Tỉnh cũng sẽ tiếp tục đầu tư trang, thiết bị cho các đội chiếu bóng lưu động (máy chiếu, thiết bị âm thanh), đội thông tin lưu động (thiết bị âm thanh, ánh sáng sân khấu, xe thông tin lưu động…) của các huyện, thành phố và sách cho các thư viện cấp huyện với nguồn vốn đầu tư hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn đối ứng của tỉnh.

Đối với các thiết chế văn hóa cấp xã, thôn, tỉnh xác định ưu tiên tập trung đầu tư cho 35 xã trong chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, sẽ xây dựng mới 35 nhà văn hóa và nâng cấp 7 nhà văn hóa xã; xây dựng mới 620 nhà văn hóa và nâng cấp 191 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Các trung tâm văn hóa, thể thao xã sẽ quy hoạch tập trung tại trung tâm các xã với các thành phần, chức năng chính là hội trường đa năng, phòng đọc sách báo, đài truyền thanh xã, nhóm sinh hoạt câu lạc bộ sở thích và sân khấu ngoài trời. Đến hết năm 2015 sẽ có 100% nhà văn hóa cấp xã được đầu tư trang, thiết bị hoạt động.

                         Chuẩn bị cho ngày hội.      Ảnh: PV

Với số lượng di tích, danh thắng phong phú, đã trở thành các điểm du lịch hấp dẫn thu hút ngày càng đông đảo du khách trong và ngoài nước, trong giai đoạn tới, Đề án xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trùng tu, tôn tạo di tích xây dựng thành tài sản du lịch đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, sinh thái, tâm linh, giáo dục truyền thống về lịch sử, văn hóa… 4 di tích, danh thắng tập trung ở các huyện Sa Pa, Bắc Hà, Bảo Yên được lựa chọn đầu tư. Dự kiến có 3 di tích, danh thắng cấp quốc gia và 2 di tích, danh thắng cấp tỉnh được công nhận trong giai đoạn 2011 - 2105.

Để đảm bảo có thể hoàn thành các mục tiêu trên cần phải tập trung chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện các nội dung gắn với các chủ trương, chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, với kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm của địa phương và của ngành. Các nội dung triển khai phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương, có tính khả thi cao; xác định trọng tâm, trọng điểm của từng dự án, sắp xếp danh mục nội dung theo thứ tự ưu tiên để bố trí nguồn lực. Huy động, lồng ghép nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, nguồn đóng góp của người dân…

Với việc xác định nhiệm vụ trọng tâm của Đề án trong giai đoạn 2011 - 2015 là tập trung cho phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, hi vọng chúng ta sẽ xây dựng, hình thành được một hệ thống thiết chế văn hoá - thể thao từ tỉnh đến cơ sở với những hoạt động phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.

1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập