Lào Cai 28° - 30°
Triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam, đặc biệt tập trung vào lứa tuổi là học sinh các cấp từ mầm non đến THPT trong cả nước. Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030. Đề án thực hiện chỉ đạo trọng điểm ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó có tỉnh Lào Cai.
Đề án  bao gồm 4 Chương trình:

Chương trình 1: Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam;

Chương trình 2: Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số có liên quan;

Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi;

Chương trình 4: Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Trong đó, Chương trình 1, 2 sẽ do Bộ Y tế chủ trì và Chương trình 3, 4 sẽ do Bộ VHTTDL chủ trì.

Thời gian thực hiện Đề án sẽ chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ năm 2011 – 2020: Giai đoạn thực hiện thí điểm giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục thể thao; trong đó, chương trình 1 chỉ tiến hành nghiên cứu trong 5 năm từ năm 2011 – 2015;

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 – 2030: Thụ hưởng thành quả của giai đoạn 1 để thực hiện mở rộng trong phạm vi toàn quốc và hoàn thiện Đề án.

Tiến hành thực hiện Đề án tổng thể, tháng 3/2012 Viện Khoa học Thể dục thể thao đã phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh Lào Cai thực hiện Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03  đến 18 tuổi, bước đầu  tiến hành điều tra thực trạng trường học, thu thập thông tin về nhà trường và đến từng học sinh của 50 trường ở 4 cấp học (khoảng 6%); cấp Mầm non 14 trường, Tiểu học 17 trường; Trung học cơ sở 15 trường; Trung học phổ thông 04 trường  trong đó TP Lào Cai 12 trường; H. Bát Xát 04 trường; H. Bảo Thắng 07 trường; H. Bảo Yên 04 trường; H. Mường Khương 03 trường; H. Bắc Hà 05 trường; H. Si Ma Cai 03 trường; H. Văn Bàn 06 trường và H. Sa Pa 06 trường.

Trên cơ sở Quy hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2015 định hướng đến năm 2020 và Đề án phát triển Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015, thời gian tới Sở VH,TT&DL tiếp tục phối hợp với Viện Khoa học Thể dục thể thao triển khai các bước tiếp theo của Đề  án để từng bước tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tỉnh Lào Cai phát triển thể lực tầm vóc đúng với mục tiêu của Đề án, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi người Việt Nam và xây dựng quê hương Lào Cai cùng đất nước ngày một giàu đẹp./.

1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập