Lào Cai 28° - 29°
Tăng cường xây dựng, củng cố thiết chế văn hóa sau hơn 2 năm thực hiện Đề án số 13
Theo báo cáo đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Đề án số 13 “Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015”, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến cơ sở  nhưng sau 3 năm thực hiện Đề án, nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp tỉnh đến huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố cũng đã thu được nhiều kết quả tích cực.ErrorScript

Qua 03 năm thực hiện Đề án, đã hỗ trợ kinh phí xây dựng cho 06 nhà văn hóa xã; trong đó năm 2012 hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 nhà văn hóa các xã Bảo Nhai - Bắc Hà, Nậm Cang- Sa Pa, Xín Chéng – SiMaCai, năm 2013 hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 nhà văn hóa các xã Phú Nhuận - Bảo Thắng, Nghĩa Đô - Bảo Yên, và xã SiMaCai - SiMaCai. Ngoài ra, hỗ trợ kinh phí xây dựng 272 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố, đạt 43,87% mục tiêu của Đề án, trong đó năm 2011 và năm 2012 đã xây dựng 103 nhà và năm 2013 đang triển khai xây dựng 169 nhà. Riêng đối với mục tiêu nâng cấp 07 nhà văn hóa xã và 191 nhà văn hóa thôn bản chưa triển khai thực hiện được vì các nhà văn hóa này đều xây dựng cũ  và đã hư hỏng nhiều, vì vậy dù có được cải tạo, nâng cấp cũng khó đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong 3 năm cũng đã có 11 nhà văn hóa xã và 170 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố được đầu tư trang thiết bị hoạt động; 2 đội chiếu bóng lưu động huyện Bát Xát và huyện Bảo Thắng, 4 đội thông tin lưu động các huyện Bảo Yên, Mường Khương, Bảo Thắng và Sa Pa được đầu tư trang thiết bị. Đội chiếu bóng lưu động tỉnh được cấp máy chiếu phim 100 inch; dự án Thư viện điện tử tại Thư viện tỉnh đã tiếp nhận trang thiết bị, phần mềm, đến hết năm 2013 sẽ hoàn thiện 100% so với mục tiêu Đề án.

Nguồn lực dành cho nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa trong giai đoạn này chủ yếu từ nguồn hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và nguồn xã hội hóa, nhất là nguồn đóng góp tích cực từ nhân dân đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố.

Tuy còn hạn chế do chưa thực hiện được mục tiêu đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cấp tỉnh (Bảo tàng tỉnh, Nhà văn hóa đa năng) nhưng những kết quả đạt được trong việc xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở cũng đã góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các địa phương. Hoạt động của các đội thông tin lưu động, chiếu bóng lưu động ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; góp phần nâng cao đời sống tinh thần, nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thông tin của người dân.

1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập