Lào Cai 28° - 29°
Đánh giá việc thực hiện 2 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
LCĐT - Chiều qua (6/5), UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp đánh giá về việc thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu, giai đoạn 2011-2015”.

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

* Tập trung giải quyết nhà ở công vụ cho giáo viên và nhà ở bán trú cho học sinh

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong cuộc họp đánh giá thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 - 2015”.

Sau hơn 2 năm thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011 -2015”, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013 (vượt 1 năm so với kế hoạch và 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XIV); 114/197 trường mầm non được tiếp cận với tin học (vượt kế hoạch 27,8%); 100% phòng học cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi được kiên cố, bán kiên cố; 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục vào trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông; thành lập được 77/82 trường phổ thông dân tộc bán trú; 100% cán bộ quản lý được đào tạo đạt chuẩn; 100% trường học có tổ chức cơ sở đảng…

Kết luận nội dung họp, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ nay đến năm 2015, cùng với việc thực hiện các chỉ tiêu của đề án, cần phải cơ bản giải quyết khó khăn về nhà ở công vụ cho giáo viên, phòng học và nhà ở bán trú cho học sinh các trường trên địa bàn tỉnh. Các địa phương cần chủ động cân đối nguồn vốn để thực hiện mục tiêu này. Ngành giáo dục cần thực hiện luân chuyển giáo viên hợp lý trước khi bước vào năm học mới; rà soát lại các thủ tục về đất đai ở các trường, điểm trường được xây dựng; đẩy mạnh phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; hoàn thành quy hoạch mạng lưới giáo dục vào đầu năm 2014…

* Năm 2013, Lào Cai phấn đấu có 72% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu, giai đoạn 2011-2015”  trên địa bàn tỉnh 2 năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng: Năm 2012, toàn tỉnh đã có trên 105.000 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 60% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Các tập tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang cơ bản thực hiện theo nếp sống văn hóa, tình trạng mê tín dị đoan tiếp tục được ngăn chặn kịp thời… Việc vận động nhân dân ăn, ở, làm nhà vệ sinh, chuồng gia súc hợp vệ sinh được tuyên truyền mạnh mẽ, đến nay, toàn tỉnh làm mới được 13.819 nhà vệ sinh, hơn 9.500 chuồng gia súc hợp vệ sinh.

Hết năm 2013, Lào Cai phấn đấu 72% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, làm mới trên 30.000 nhà tiêu hợp vệ sinh; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tập trung vào các nội dung: vận động nhân dân làm và sử dụng nhà vệ sinh; cải tạo hủ tục trong việc cưới, việc tang…

Kết luận nội dung họp, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những hạn chế và các giải pháp thực hiện đề án. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao tính chủ động, tránh tư tưởng ỷ lại; rà soát lựa chọn thực hiện điểm về vệ sinh môi trường nông thôn tại một số xã, sau đó rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình ra tất cả các xã trên địa bàn tỉnh…

1 2 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập