Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1845/QĐ-TTg 26/09/2016 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030 Tải về
3054/QĐ-BVHTTDL 31/08/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của Bộ VHTTDL Tải về
2572/QĐ-UBND 16/08/2016 Quyết định về việc phê duyệt đề án năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc Tải về
2442/QĐ-UBND 29/07/2016 V/v công bố 09 TTHC được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai Tải về
1470QĐ-TTg 22/07/2016 V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung của danh mục chitieets các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, ban hành kèm theo Quyết định số 1466/Q Đ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
2761/TB-BVHTTDL 19/07/2016 Thông báo kết luận của Bộ Trưởng Bộ VHTTDL tại phiên họp lần thứ Nhất Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 Tải về
1635/QĐ-UBND 02/06/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lào Cai Tải về
831/UBND-KT 01/03/2016 V/v triển khai Chương trình XTTM quốc gia năm 2016 Tải về