Lào Cai 17° - 18°
Tổng số: 8
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1845/QĐ-TTg 26/09/2016 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Lượt xem: 874
Tải về 810
3054/QĐ-BVHTTDL 31/08/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính của Bộ VHTTDL
Lượt xem: 490
Tải về 145
2572/QĐ-UBND 16/08/2016 Quyết định về việc phê duyệt đề án năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai Tây Bắc
Lượt xem: 436
Tải về 80
2442/QĐ-UBND 29/07/2016 V/v công bố 09 TTHC được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 414
Tải về 84
1470QĐ-TTg 22/07/2016 V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung của danh mục chitieets các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, ban hành kèm theo Quyết định số 1466/Q Đ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 384
Tải về 4592
2761/TB-BVHTTDL 19/07/2016 Thông báo kết luận của Bộ Trưởng Bộ VHTTDL tại phiên họp lần thứ Nhất Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017
Lượt xem: 433
Tải về 1126
1635/QĐ-UBND 02/06/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 442
Tải về 828
831/UBND-KT 01/03/2016 V/v triển khai Chương trình XTTM quốc gia năm 2016
Lượt xem: 382
Tải về 7614