Lào Cai 17° - 18°
Bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản năm 2023
CTTĐT - Sáng ngày 20/9/2023, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác thanh quyết toán các dự án hoàn thành và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải - Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các Ban Quản lý dự án chuyên ngành tỉnh.

Tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo UBND, phòng, ban, đơn vị liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến.

Theo Báo cáo tại cuộc họp, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tại các Nghị quyết HĐND tỉnh Lào Cai đã giao là 6.560 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này đã giải ngân 3.382 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch. Đối với kế hoạch vốn năm 2023 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 5.341 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8/2023, tỉnh Lào Cai nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước (trung bình của cả nước đạt 41%).

Trong các địa phương, tỷ lệ giải ngân của thành phố Lào Cai thấp nhất, mới đạt 86/351 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch và huyện Bảo Yên có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 416/689 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch. Các Ban Quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh có tỷ lệ giải ngân đều trên 40% kế hoạch; trong đó Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh giải ngân cao nhất đạt 52% kế hoạch.

anh tin bai

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tỉnh Lào Cai và đề xuất một số phương án giải ngân tối đa các nguồn vốn năm 2023.

Dự báo trong các tháng còn lại của năm 2023, áp lực giải ngân của tỉnh Lào Cai còn rất lớn, trung bình 700 tỷ đồng/tháng. Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị rà soát, cập nhật kế hoạch chi tiết giải ngân để điều hành theo từng tuần, từng tháng với mục tiêu cao nhất là 100%; yêu cầu người đứng đầu các đơn vị sử dụng vốn cam kết giải ngân gắn với hoàn thành nhiệm vụ. Các sở, ngành, địa phương có kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đến hết tháng 8/2023 dưới mức trung bình của tỉnh làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm; trên cơ sở đó đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu. Người đứng đầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư; yêu cầu các ban quản lý, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

anh tin bai

Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thanh quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết đến ngày 19/9/2023 trên địa bàn toàn tỉnh đã quyết toán được 263 dự án với tổng số giá trị đề nghị là 1.658,6 tỷ đồng. Giá trị quyết toán được duyệt là 1.642,8 tỷ đồng, giá trị giảm trừ 15,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,95%. Tính đến thời điểm báo cáo, có 83 dự án, công trình đã nhận hồ sơ chưa quyết toán và đang trong thời hạn thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ. Tổng số dự án phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước (do thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được phê duyệt) là 31 công trình với số tiền phải thu hồi 4.942 triệu đồng; đã thu hồi xong 15 công trình với số tiền 3.335 triệu đồng. Tổng số hồ sơ cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã thực hiện đảm bảo theo thời gian quy định là 700 hồ sơđạt 100%.

Để đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; Sở Tài chính đề xuất các chủ đầu tư và các đơn vị được giao quản lý các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, cơ quan thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thực hiện nghiêm túc việc lập, nộp, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư đã hoàn thành bàn giao nhưng chưa thực hiện quyết toán theo quy định; đề xuất giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo quyết toán dứt điểm. Kiện toàn, tăng cường hoạt động của bộ phận thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các cấp; thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cho đội ngũ công chức làm công tác thẩm tra quyết toán. Cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư, tình hình, tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia, công tác thanh quyết toán các dự án tại địa phương. Đồng thời đề cập đến một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân trên địa bàn như: Thiếu kinh phí giải phóng mặt bằng; đối ứng nguồn vốn thực hiện một số công trình; một số doanh nghiệp, nhà thầu triển khai thực hiện các công trình còn rất chậm; thời tiết mưa nhiều trong các tháng vừa qua ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án;…

anh tin bai

Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà phát biểu tại cuộc họp.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân từ nay đến cuối năm 2023, các địa phương đề nghị sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh hướng tuyến, nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường còn vướng vào đất rừng tự nhiên, đất ruộng, trạm biến áp; hướng dẫn kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình trên đia bàn tỉnh; chuyển một phần nguồn vốn từ các công trình giao thông nông thôn sang thực hiện các công trình khác nhằm giảm nợ đọng vốn đầu tư công; tháo gỡ, giải quyết khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng; điều chỉnh mức đầu tư tuyến đường tại địa phương; bố trí nguồn vốn, quy hoạch để thực hiện sắp xếp dân cư, xây dựng, sửa chữa nhà ở; đẩy nhanh thời gian thực hiện công tác thẩm định, dự toán, đo đạc bản đồ góp phần hoàn thành đúng tiến độ các dự án; cho phép điều chuyển nguồn vốn sang năm 2024; phê duyệt sớm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

anh tin bai

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất một số giải pháp giúp tăng tỷ lệ giải ngân từ nay đến cuối năm; đồng thời cam kết hết tháng 10/2023 đơn vị sẽ giải ngân đạt 80% kế hoạch và hết tháng 12/2023 sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh báo cáo khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án, tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời giải đáp cụ thể một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương tại cuộc họp; đưa ra phương án, giải pháp để thực hiện hiệu quả, thúc đẩy tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia từ nay đến cuối năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng giải đáp một số kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố và nhấn mạnh khó khăn nhất hiện nay ở các địa phương là công tác giải ngân vốn làm đường giao thông nông thôn. Đồng chí cũng tham gia  ý kiến giải quyết khó khăn đối với nguồn vật liệu, đặc biệt là về nguồn cung cấp vật liệu.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Bảo, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh từ nay đến cuối năm thời gian còn rất ít trong khi nguồn vốn cần phải giải ngân còn tương đối lớn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ và thống nhất số liệu báo cáo đảm bảo chính xác, kịp thời để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới. Đối với nguồn vốn chuyển từ năm 2022 sang năm 2023, đề nghị các chủ đầu tư rà soát kỹ và phải có sự giúp sức của sở, ngành liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phải nắm bắt, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tiến độ giải ngân để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hài kết luận cuộc họp.

Đối với nguồn vốn năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng khâu thực hiện. Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh tích cực vào cuộc giúp đỡ các địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư. Đối với công tác thẩm định đầu tư, có những nội dung thuộc thẩm quyền của các ngành, có nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện, do đó cần hết sức chủ động, linh hoạt, có thời gian, thời hạn cụ thể, rõ ràng, phối hợp hoàn thiện đảm bảo thời gian, tiến độ. Sau khi được thẩm định, phê duyệt dự án, trách nhiệm của các huyện, thị xã, thành phố là phải khẩn trương triển khai công tác đấu thầu, xây dựng kế hoạch hết sức chi tiết, cụ thể để thực hiện.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí nhấn mạnh những nội dung thuộc thẩm quyền của các địa phương thì địa phương chủ động giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền thì báo cáo tỉnh kịp thời tháo gỡ, giải quyết để đẩy nhanh tiến độ. Trong công tác thi công, các địa phương phải sâu sát kiểm tra, đôn đốc thi công dự án, công trình; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thông tin cho địa phương về năng lực của các doanh nghiệp để lựa chọn. Cương quyết xử phạt đối với những nhà thầu chậm thi công, ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình, dự án. Đồng thời tăng cường thực hiện công tác nghiệm thu, công tác quyết toán, đảm bảo dự án nào thực hiện quyết toán dứt điểm dự án đấy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trả lời một số kiến nghị của các địa phương trong triển khai thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia; đề nghị sở, ngành tỉnh liên quan nghiên cứu thành lập tổ công tác và tổ này phải bố trí thời gian đi khảo sát, thăm nắm cơ sở để xem thực chất những khó khăn, vướng mắc ở địa phương là ở chỗ nào, là vấn đề gì, qua đó giải quyết, tham mưu tỉnh tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân năm 2023…/.

Thanh Huyền
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 2,311
  • Tất cả: 1,546,637
Đăng nhập