Lào Cai 27° - 30°
Cụm thi đua 7 tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2021

Sáng ngày 18/11/2021, Cụm thi đua các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai làm Cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07 tỉnh MNBG phía Bắc: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng và cán bộ thực hiện công tác thi đua khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm thi đua.

Trong năm 2021, Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã nỗ lực triển khai phong trào thi đua; góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND của từng tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch. Nổi bật, Cụm thi đua đã tổ chức thực hiện tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua đầu năm 2021 giữa các đơn vị trong Cụm và chú trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; làm tốt việc bình xét và đề xuất các hình thức khen thưởng xứng đáng đối với các đơn vị đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, như: phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người ngheo – không ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước đoàn kết,chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covi19”… Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VHTTDL và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh; thực hiện “mục tiêu kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt để vừa đảm bảo an toàn trong tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương vừa phấn đấu thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, phân cấp và đổi mới, đặc biệt là các nhiệm vụ đổi mới gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, thích ứng với dịch bệnh Covid (như: Lào Cai các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với SP du lịch; bộ sản phẩm du lịch thông minh. Hà Giang tích cực ứng dụng công nghệ số và mạng XH vào công tác tuyên truyền). Khắc phục khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh Covid, đẩy mạnh các hoạt động sự nghiệp (tuyên truyền lưu động, phát triển văn hóa đọc, tổ chức giải thi đấu thể thao, quảng bá, xúc tiến du lịch…). Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid- 19 một số chỉ tiêu thi đua chưa đạt so với kế hoạch nhất là các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu du lịch (Lào Cai: ước hết năm đón khoảng 1,3 triệu lượt khách, đạt 26% KH; Hà Giang đón khoảng 1,2 triệu lượt; Điện Biên tuyên truyền lưu động đạt khoảng 62% KH; Lai Châu đạt khoảng 42% KH số giải tham gia toàn quốc…)

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị trong Cụm thi đua đã làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của các đơn vị đồng thời trao đổi một số kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Đồng chí Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai– Cụm trưởng cụm thi đua đã phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh các đơn vị trong Cụm tiếp phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua năm 2022. Hội nghị cũng đã suy các tôn đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua; Bầu Cụm trưởng, cụm phó năm 2022 và phát động thi đua năm 2022.               

 

                                                                                                                                                                                                              Minh Phượng


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 158
  • Trong tuần: 158
  • Tất cả: 1,452,439
Đăng nhập