Lào Cai 18° - 21°
Các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh giai đoạn 2010 – 2015
Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trong giai đoạn 2010 - 2015, UBND tỉnh Lào Cai đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào thi đua đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng với tinh thần ‘‘Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, nhằm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm.
Để công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, tỉnh Lào Cai đã cụ thể hóa các quy định của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và chú trọng tập trung chỉ đạo, thực hiện toàn diện trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2010 - 2015, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua thường xuyên, 9 phong trào thi đua chuyên đề và các phong trào thi đua lĩnh vực hằng năm, các đợt thi đua đặc biệt,… cùng các phong trào thi đua do bộ, ngành Trung ương và tổ chức đoàn thể phát động. Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hằng năm, phong trào thi đua thường xuyên phát động đã được tổ chức triển khai đồng bộ tới các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân với các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Hiệu quả từ phong trào thi đua thường xuyên đã góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và đạt được những thành tựu quan trọng trong 5 năm qua như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, bình quân đạt 14,1%; GDP bình quân đầu người đạt 39,4 triệu đồng/năm, gấp 2,4 lần so với năm 2010; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.500 tỷ đồng, tăng bình quân 21,1%/năm, gấp 2,6 lần so với năm 2010, đứng thứ nhất trong khu vực các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 275 nghìn tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch trên ha đất canh tác đạt trên 45 triệu đồng, tăng 39,5% so với năm 2010; kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 21,7%/năm; Tổng lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Lào Cai ngày càng tăng; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh Lào Cai.

Các phong trào thi đua chuyên đề đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua, góp phần thực hiện thành công 7 Chương trình công tác trọng tâm, 27 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 - 2015, tiêu biểu: Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể các xã nỗ lực triển khai, lựa chọn những nội dung, tiêu chí thiết thực, còn khó khăn để phát huy nội lực trong quá trình thực hiện. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và gắn kết các phong trào thi đua khác, sau 4 năm triển khai thực hiện đến nay cơ bản việc thực hiện 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới năm sau đều đạt và tăng so với năm trước; toàn tỉnh đã có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (điển hình là xã Quang Kim, huyện Bát Xát; xã Nậm Cang, huyện Sa Pa; xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai...).  Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”, qua đó đã có những chuyển biến tích cực và thu được những thành tích đáng khích lệ: Chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học được củng cố, duy trì vững chắc (năm 2013, tỉnh Lào Cai được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, là tỉnh thứ bảy trong toàn quốc và là tỉnh đầu tiên trong các tỉnh miền núi đạt chuẩn, về đích trước 2 năm so với mục tiêu của đề án); chất lượng, số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm sau tăng so với năm học trước, đặc biệt đã có học sinh đạt giải nhất trong cuộc thi Chinh phục Vũ môn; đến nay đã có 294 trường học đạt chuẩn Quốc gia, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra 18 trường so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số” đã tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm, hệ thống y tế được đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế được đặc biệt quan tâm, chất lượng khám - chữa bệnh được nâng cao. Các phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh” đã có tác động tích cực đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân, các đoàn thể nhân dân vững mạnh xuất sắc; phong trào “Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân thực hiện ngày càng tốt hơn công tác lao động, người có công và xã hội; phong trào “Thanh niên làm chủ đất nước” đã tập hợp, thu hút, cổ vũ, động viên thanh niên các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, năng động, sáng tạo gương mẫu đi đầu trong cuộc sống, vươn lên làm chủ chính mình, làm chủ khoa học, kỹ thuật, công nghệ để làm chủ đất nước, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển...

Các phong trào thi đua do bộ, ngành Trung ương và các tổ chức đoàn thể chính trị phát động được gắn với phong trào thi đua của tỉnh và có sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng, tổ chức, đoàn viên, hội viên tham gia. Tiêu biểu như: Bộ Quốc phòng phát động phong trào “Thi đua Quyết thắng” được gắn với thực hiện phong trào “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” của tỉnh, ngành Công an phát động phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” được gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “5 không, 3 sạch”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát động phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” được gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh...

Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã khen thưởng 7.958 tập thể và cá nhân; đề nghị và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 856 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, một số phong trào thi đua nói riêng và công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh nói chung vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng chưa đầy đủ; việc phát động phong trào thi đua ở một số đơn vị cơ sở chưa được quan tâm đúng mức, chưa chú trọng đến mục tiêu thi đua. Phong trào thi đua đôi khi còn biểu hiện hình thức, chưa thường xuyên, liên tục, thiếu các điều kiện và biện pháp cần thiết, từ đó hiệu quả của phong trào thi đua chưa cao, khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh cho công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất còn ít. Bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng còn nhiều bất cập, nhất là ở cấp cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đổi mới.

Lào Cai đang trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế; với vị trí địa lý là cầu nối quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) với Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) đã mở ra cho Lào Cai nhiều cơ hội, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Đứng trước nhiệm vụ to lớn là đưa Lào Cai ra khỏi danh sách tỉnh nghèo của cả nước, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần đó, công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới cần tăng cường tập trung chỉ đạo đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 34 - CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; phát hiện, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức, triển khai phong trào thi đua, quan tâm, chú ý nhiều hơn đối với doanh nghiệp và các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp... Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới, phù hợp, sát với thực tế, có sức lôi cuốn và được sự cổ vũ, động viên của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, từ đó nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, hăng hái tham gia để vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Lào Cai là điểm sáng về kinh tế, chính trị khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 88
  • Trong tuần: 2,230
  • Tất cả: 1,546,556
Đăng nhập