Lào Cai 16° - 18°
Giới thiệu sách: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TW về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân. Đây là cuộc vận động lớn nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống; chặn đứng, đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ.

Thực hiện chỉ thị nói trên, nhằm góp phần vào việc tiếp tục triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Trung tâm thông tin công tác tư tưởng của Ban tuyên giáo Trung ương xuất bản cuốn sách Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với 444 trang, 150 mẩu chuyện được tuyển chọn trong cuốn sách cho chúng ta tiếp cận tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách linh hoạt, đa diện từ nhiều khía cạnh khác nhau. Đó là những câu chuyện vui, cảm động, là những bài học bổ ích về tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt mục đích cách mạng; tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; tấm gương nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, yêu thương con người; tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường…

Phần lớn những câu chuyện do các nhân chứng đã từng được gặp gỡ, tiếp xúc với Bác kể lại, mỗi câu chuyện, dù nhỏ, là một bài học để chúng ta suy ngẫm, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thư Viện tỉnh Lào Cai trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập