Giới thiệu sách: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Cuốn sách gồm 45 bài viết của các tác giả là những nhà khoa học, nhà giáo, tướng lĩnh và các cán bộ của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhằm mong muốn tiếp tục nghiên cứu, khẳng định ý nghĩa và giá trị của tác phẩm, rút ra những bài học có giá trị thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, về vai trò của đảng cầm quyền trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, về chống chủ nghĩa cá nhân và xây dựng đạo đức cách mạng.

Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi sâu vào ba vấn đề chính:

Thứ nhất: Khẳng định vị trí và tầm quan trọng của đạo đức cách mạng, quyết tâm suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên hết, trước hết. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẩu trong mọi công việc.

Thứ hai: Phê phán chủ nghĩa cá nhân.

Thứ ba: Xác định phương hướng và biện pháp khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Phải ra sức giáo dục trong toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên; thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên; đi sâu, đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ để làm tốt mọi nhiệm vụ. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

Tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày rất ngắn gọn, nhưng có thể xem là sự tổng kết tư tưởng của Người về xây dựng Đảng và bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 396
  • Trong tuần: 4,270
  • Tất cả: 1,587,697
Đăng nhập