Lào Cai 16° - 19°
Giới thiệu sách: Địa danh và chủ quyền lãnh thổ do Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam ấn hành năm 2013.
 Địa danh nói một cách nôm na, là tên của một vùng đất hay của một đối tượng trên mặt đất, là thứ chúng ta bắt gặp hàng ngày, tưởng như rất thân quen, rất gần gũi, rất dễ hiểu, nhưng hiểu địa danh cho đúng, cho đủ thật không đơn giản chút nào. Hiểu và sử dụng địa danh không chuẩn, gây ra phiền toái, nhỏ thì mất công, tốn tiền, đơn giản như đến sai địa chỉ, tìm người này ra người khác, phức tạp thì như gây hiểu lầm, thất thoát, thiệt hại về kinh tế, chính trị, ngoại giao…

Muốn đọc và viết đúng địa danh, trước hết địa danh phải được chuẩn hóa, tức làm cho mỗi địa danh được sử dụng một cách duy nhất, thống nhất và nhất quán trong cộng đồng để chỉ một vùng đất hay một đối tượng địa lý trên mặt đất. Tuy nhiên chuẩn hóa địa danh là một quá trình đòi hỏi sự đồng lòng góp sức của các tầng lớp nhân dân và hôc trợ của chính quyền các cấp. đơn giản chỉ vì địa danh được thành lập liên quan đến các sự kiện lịch sử về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần 1: Tổng quan về địa danh

Phần 2: Vai trò và ý nghĩa của địa danh chuẩn

Phần 3: Những vấn đề cần lưu ý khi thể hiện địa danh vùng biên giới, hải đảo và vùng lãnh thổ tranh chấp trên bản đồ.

Địa danh và chủ quyền lãnh thổ được xuất bản với mục đích duy nhất là để góp một phần vào việc tạo nên nền tảng nhận thức đối với địa danh, trên cơ sở đó, trước mắt xúc tiến quá trình thành lập Ủy ban quốc gia về Địa danh của Việt Nam, trong tương lai là để thực hiện việc chuẩn hóa địa danh ở nước ta.

 Thư Viện tỉnh Lào Cai trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập