Lào Cai 16° - 18°
Giới thiệu sách: 6 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và một số bài thi trung khảo.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 06/CT-TW, ngày 7/11/2006 của Bộ chính trị. Cuộc vận động này đã được triển khai trong những năm qua và đang thổi một luồng sức sống mới vào việc làm và sinh hoạt của các tổ chức Đảng và cả cộng đồng xã hội. Cuộc vận động lớn này mở ra một tầm nhận thức sâu sắc hơn cho toàn Đảng, toàn dân trước trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để phấn đấu vì mục tiêu mà Hồ Chủ tịch đã hi sinh suốt cả cuộc đời - vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tình hữu nghị giữa các dân tộc trên toàn thế giới, vì chủ nghĩa xã hội.
Ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là một sự kiện chính trị lớn trong công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cho toàn Đảng toàn dân nhằm thực hiện những mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng một nước Việt Nam văn minh và giàu mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW, Thư viện tỉnh Lào Cai trân trọng gửi đến độc giả cuốn sách 6 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và một số bài thi trung khảo do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2013 với mong muốn “chúng ta có thêm những nhận thức mới và quyết tâm mới, thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 03, nề nếp hơn, thường xuyên hơn và hiệu quả cao hơn … tạo một bước chuyển biến rõ rệt trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác để mỗi người, mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn” (Trích: phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 16/5/2012, tại Hà Nội). Với 387 trang, khổ 27cm, 6 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và một số bài thi trung khảo được chia ra làm 9 phần rõ rệt như: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức ; Những văn bản chỉ đạo về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; Những câu chuyện cảm động về Bác Hồ ; Những bài dự thi viết về Bác đoạt giải chung kết và một số gương điển hình học tập theo gương Bác. Bằng những bài viết đoạt giải, những chỉ thị, hướng dẫn cụ thể…, cuốn sách 6 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và một số bài thi trung khảo là tài liệu hữu ích cho mỗi chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường vinh quang mà Bác Hồ kính yêu đã đưa đường chỉ lối. Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập