Lào Cai 25° - 27°
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL ngày 09/03 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06) năm 2023 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Kế hoạch được xây dựng nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ năm 2023 đã xác định trong Quyết định số 323/QĐ-BVHTTDL ngày 18/02/2022 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Cụ thể, Kế hoạch đề ra 03 nhiệm vụ, gồm: Xây dựng và tổ chức triển khai thể chế, kế hoạch phát triển dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ VHTTDL; Thực hiện tích hợp, kết nối Cổng dịch vụ công, một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết TTHC, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin dùng chung của Bộ; tích hợp, kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành của các đơn vị với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; Tổ chức quán triệt, tập huấn tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch này.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, Bộ VHTTDL giao các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 06 và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian quy định. Đồng thời chủ động thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của đơn vị với CSDLQG về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp dịch vụ công, quản trị nội bộ, thực thi chức năng tham mưu quản lý nhà nước của Bộ; Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu của Bộ VHTTDL.

Bộ VHTTDL giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ với CSDLQG về dân cư. Bên cạnh đó, hướng dẫn các đơn vị về kỹ thuật, phương thức tích hợp, kết nối thông tin, dữ liệu dân cư thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch này. Đồng thời, Báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Vụ Kế hoạch, Tài chính tham mưu Bộ trưởng ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai Đề án 06 và Kế hoạch này; bố trí kinh phí nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ, kinh phí nâng cấp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, phần mềm quản lý chuyên ngành để tích hợp, kết nối với CSDLQG về dân cư.

Vụ Pháp chế tham mưu Bộ trưởng thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sử dụng CSDLQG về dân cư.

Văn phòng Bộ phổ biến và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền hiệu quả về việc triển khai thực hiện Đề án 06./.

PV


Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 3,245
  • Tất cả: 1,505,760
Đăng nhập