Lào Cai 16° - 18°
Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
CTTĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản về thực hiện thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

 
anh tin bai

Đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Ảnh Minh họa

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đến các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Tổ chức, triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đồng thuận trong quá trình chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp từ tiền mặt sang không dùng tiền mặt.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát thực hiện cấp Căn cước công dân. Hướng dẫn các tổ chức liên quan kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định của pháp luật để thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan xuất bản bản tin, cổng thông tin điện tử, hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã,... đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thúc đẩy chuyển đổi số không dùng tiền mặt thuộc phạm vi chi trả của cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương.

Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chi trả an sinh xã hội để triển khai thực hiện quy trình chi trả chính sách, chế độ an sinh xã hội qua tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận tiền chi trả an sinh xã hội; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, thống nhất nội dung, phương pháp, cách làm, cấp tài khoản cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán đến cấp xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng trợ cấp an sinh xã hội nhận tiền qua thẻ./.

Hồng Minh

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập