Lào Cai 16° - 19°
Phấn đấu 100% thư viện công cộng cấp huyện được trang bị hệ thống quản trị thư viện dùng chung VietBiblio vào năm 2025

LCĐT - Thư viện tỉnh Lào Cai phối hợp với Thư viện tỉnh Bình Định (đơn vị hỗ trợ ứng dụng VietBiblio) tổ chức “Tập huấn triển khai thí điểm hệ thống quản trị thư viện dùng chung Vietbiblio” cho hệ thống thư viện cấp huyện và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.Tham gia lớp tập huấn, 48 cán bộ thư viện cấp tỉnh, thành phố và cán bộ thư viện tại các trường học trên địa bàn tỉnh được tìm hiểu các chuyên đề: Chuyển đổi số thư viện; xu hướng ứng dụng công nghệ trong thư viện; sử dụng hệ thống quản trị thư viện dùng chung VietBiblio và thực hành các bước nghiệp vụ cơ bản, hướng dẫn nhập dữ liệu vào hệ thống quản trị thư viện dùng chung VietBiblio.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình chuyển đổi số ngành thư viện tỉnh, tăng cường chia sẻ vốn tài liệu trên nền hạ tầng mạng lưới công nghệ thông tin, góp phần đa dạng hóa các hình thức phục vụ bạn đọc.

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến năm 2025, có 100% thư viện công cộng cấp huyện và 60% thư viện tại các cơ sở giáo dục được trang bị hệ thống quản trị thư viện dùng chung VietBiblio, đảm bảo thực hiện liên kết, chia sẻ các tài nguyên thông tin dùng chung giữa các thư viện.

VietBiblio là hệ thống quản trị thư viện dùng chung dành cho các thư viện có quy mô nhỏ như thư viện cấp huyện, xã và thư viện trường học. Với mô hình triển khai dựa trên công nghệ điện toán đám mây, các thư viện sẽ dễ dàng và nhanh chóng thực hiện tự động hóa hoạt động chuyên môn trong điều kiện còn khó khăn kinh phí và nguồn nhân lực.

VietBiblio sử dụng hạ tầng kỹ thuật, trang thông tin điện tử, ứng dụng quản lý thư viện được thiết lập sẵn và cung cấp miễn phí. Thư viện chỉ cần đầu tư tối thiểu một máy tính nối mạng là có thể áp dụng ngay.

Với tài nguyên và dịch vụ được cung cấp sẵn, nhân viên thư viện sử dụng VietBiblio có thể dễ dàng khai thác >98% dữ liệu biên mục sẵn tương ứng với tài liệu đã có tại thư viện của mình thông qua mục lục liên hợp.


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập