Lào Cai 27° - 29°
Kết quả Tổng kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2015
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của BHTT&DL quy định về Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Thực hiện kế hoạch số 126/KH-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 28/10/2011 về việc Kiểm kê và Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tỉnh giai đoạn 2011-2015; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai và báo cáo công tác Kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể giai đoạn 2011 – 2015 với kết quả như sau:
Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL về Kiểm kê và Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
Báo cáo kết quả kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lào Cai năm 2015

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập