Lào Cai 27° - 30°
Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ của BCĐ Du lịch tỉnh 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

Số: 118/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lào Cai, ngày 04  tháng 7  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Triển khai một số giải pháp cấp bách thu hút khách du lịch

đến với Lào Cai 6 tháng cuối năm 2014

I. Công tác chỉ đạo điều hành

       6 tháng đầu năm 2014, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh Lào Cai đã thực hiện tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch; điều hành hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Hoạt động du lịch được tổ chức theo đúng kế hoạch, phát huy tính sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc của địa phương, đem đến sự hấp dẫn, lôi cuốn cho du khách.

       Các thành viên BCĐ du lịch tỉnh đều có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và nhiệm vụ đề ra; phát huy tính sáng tạo, năng động trong thực hiện công tác tham mưu, chỉ đạo mang lại hiệu quả cao cho hoạt động du lịch. Các ngành đã tích chủ động và tích cực trong việc hoàn thành công tác quy hoạch xây dựng đô thị du lịch Sa Pa và đầu tư, xây dựng nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt trong đẩy nhanh tiến độ tuyến đường cao tốc Nội Bài –Lào Cai; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, mở rộng Ga Lào Cai, cùng các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đã góp phần đảm bảo giao thông thông suốt; các ngành, các địa phương đã phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, du lịch; thủ tục xuất- nhập cảnh cho khách du lịch được các cơ quan ,quản lý biên giới giải quyết nhanh gọn; công tác thông tin- truyền thông đã phát huy tốt vai trò trong việc tuyên truyền quảng bá trước và sau các sự kiện văn hóa, du lịch của tỉnh.

       II. Kết quả hoạt động của BCĐ Du lịch 6 tháng đầu năm 2014.

1.     Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu du lịch

Tổng lượt khách du lịch đến Lào Cai 6 tháng năm 2014 đạt 801.173 lượt khách, đạt 57,2% kế hoạch năm, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó: khách quốc tế ước đón được 293.273 lượt, đạt 45,1% kế hoạch năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2013; khách du lịch Trung Quốc sử dụng Thẻ du lịch theo Quy chế 849 đạt 14.378 lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2013; khách du lịch nội địa 420.508 lượt, đạt 56,1% kế hoạch, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2013. Doanh thu du lịch 6 tháng ước đạt 1.775 tỷ đồng, đạt 57 % kế hoạch năm, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó doanh thu du lịch quốc tế 686,2 tỷ đồng, doanh thu du lịch nội địa đạt 1088,8 tỷ đồng.

Du lịch cộng đồng có sự chuyển biến tích cực thu hút sự quan tâm của du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Đến 30/6/2014, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tổng số 125 cơ sở lưu trú tại gia, trong đó: huyện Bắc Hà có 14 cơ sở, huyện Sa Pa có 107 cơ sở, huyện Bát Xát 04 cơ sở. 6 tháng đầu năm 2014, lượng khách tham quan một số địa bàn trọng điểm về du lịch đều tăng: huyện Sa Pa đạt 374.672 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 66.515 lượt; huyện Bắc Hà đạt 70.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài 28.400 lượt; huyện Bảo Yên 195.000 lượt.

 Như vậy, lượng khách du lịch 6 tháng năm 2014 không giảm so với 6 tháng năm 2013, sụt giảm về lượng khách chỉ diễn ra với đối tượng khách quốc tế: Tháng 5/2014- giảm 74,3% so với tháng 4/2014, giảm 56,9% so với cùng kỳ năm 2013; Tháng 6/2014 - giảm 13,7% so với tháng 5/2014 (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2013)

         2. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch

2.1. Công tác thông tin và quảng bá du lịch

          Công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tuyên truyền về các sự kiện văn hóa, lễ hội lớn được được các sở, ngành đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm 2014, Sở Thông tin- Truyền thông đã cập nhật, đăng tải trên 300 tin, bài về hoạt động du lịch; tăng cường hợp tác, trao đổi trong việc đặt các đường link liên kết cổng thông tin điện tử của tỉnh http://laocai.gov.vn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh/thành phố và các tạp chí điện tử lớn có uy tín trong nước; hoàn thiện, bàn giao Cổng thông tin du lịch  tỉnh Lào Cai cho Trung tâm Thông tin Du lịch Lào Cai quản lý, vận hành với 3 ngôn ngữ: Việt, Trung, Anh; Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Lào Cai đã thực hiện tuyên truyền trên sóng phát thanh tiếng việt 50 tin, 30 bài, thực hiện chuyên đề “Những miền đất nổi tiếng”, “Người Lào Cai đất Lào Cai” phát sóng hàng ngày; 90 tin, bài thực hiện chuyên đề “Văn hóa văn nghệ dân tộc” phát trên sóng  phát thanh tiếng dân tộc (H,Mông, Dao, Giáy) 1 tuần/số; 90 tin, bài, gửi 15 bài cộng tác với Đài truyền hình Việt Nam; thực hiện các chuyên mục “Đi và khám phá”, “Từ điển cuộc sống” 1 số/tuần. Báo Lào Cai đã đăng tải 115 tin, bài, ảnh tuyên truyền về hoạt động du lịch, điển hình như các bài: Phát triển du lịch Bát Xát: cần “cú hích” để phát triển; Du khách tham gia tour leo núi chinh phục Fansipan tăng cao; Khách Trung Quốc được đảm bảo an toàn khi đến Việt Nam., đồng thời, phát sóng nhiều phóng sự trên chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam để quảng bá tài nguyên du lịch, di sản văn hóa, chất lượng dịch vụ du lịch tại Lào Cai.

Đã kiện toàn lại Trung tâm thông tin du lịch Lào Cai- tiếp nhận bộ phận xúc tiến du lịch, đổi tên Trung tâm- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịchtỉnh Lào Cai đã nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, thông tin, quảng bá tới du khách. 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã đón tiếp, tư vấn cho 41.088 lượt du khách, trong đó có 26.787 lượt khách quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, hình ảnh du lịch phục vụ khách; tiếp nhận quản trị các trang website: dulichlaocai.vn và dulichtaybac.vn, để quảng bá du lịch của tỉnh.

2.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với các tổ chức SNV, EU, ILO, vùng Aquitaine – CH Pháp triển khai các đào tạo nghề, với tổng số 835 lượt người; cụ thể: Trung tâm Thông tin- Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp vùng Aquitaine, với Trung tâm hỗ trợ đào tạo thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (REACH) mở 05 lớp đào tạo Tiếng Pháp, 02 khóa tập huấn hướng dẫn viên du lịch và homestay với tổng số 135 học viên; phối hợp cùng EU tổ chức 03 khóa tập huấn về phát triển du lịch bền vững cho 120 lượt người; Huyện Sa Pa phối hợp với Đại học Capino (Canada) tổ chức đào tạo 06 lớp kỹ năng nghề, nghiệp vụ du lịch cho tổng số 230 lượt học viên; Công ty Liên doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai đã đào tạo 350 nhân viên theo Bộ tiêu chuẩn VTOS phục vụ dự án Khách sạn ARISTO.

2.3. Công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất du lịch

Xây dựng Chiến lược quảng bá thương hiệu Sa Pa- Fansipan, Kế hoạch xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn năm 2030; Đề án phát triển du lịch cộng đồng và phối hợp với các ngành, các huyện, thành phố triển khai các nội dung Đề án phát triển kinh tế du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015. Phối hợp vùng Aquitaine – CH Pháp tiến hành lập quy hoạch đô thị du lịch Bắc Hà; Quy hoạch khu du lịch Mường Hum- huyện Bát Xát; phối hợp KOICA-Hàn Quốc xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch bền vững tỉnh Lào Cai

Các dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như: khách sạn quốc tế Đông Dương; Quần thể công trình, dịch vụ vui chơi, giải trí, khách sạn Fansipan Sa Pa - Tập đoàn Sun Group, Khách sạn 5 sao Amazing Sa Pa của Công ty CP xây dựng số 2 – Bắc Nam; Dự án khách sạn Mường Thanh- Lào Cai... với quy mô khoảng 1000 phòng; một số dự án đã hoàn thành và đi vào khai thác như: Khách sạn ARISTO- tiêu chuẩn 5 sao của Công ty TNHH Liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai, Khách sạn Hoàng Liên- Công ty CP Du lịch Dầu khí Sa Pa đã đưa tổng số cơ sở lưu trú hạng 3- đến 5 sao lên 10 cơ sở, góp phần nâng cao khả năng cung ứng sản phẩm lưu trú chất lượng cao cho du khách.

Phát triển các tuyến vận tải bằng xe ô tô phục vụ khách du lịch, đã mở 06 tuyến vận tải hành khách chất lượng cao phục vụ khách du lịch đến Sa Pa và từ Lào Cai đến các điểm du lịch; Triển khai xây dựng các công trình giao thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch tại các địa bàn trọng điểm: Bến xe phía Nam thành phố Lào Cai, các bến xe khách tại các huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, Bảo Yên và sửa chữa bến xe khách Phố Lu; các công trình đường giao thông: Đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai, đoạn nối dài (do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư) dự kiến sẽ thông toàn tuyến trong quý III/2014; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hiện đã và đang triển khai đầu tư, nâng cấp cơ bản đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thuận lợi và an toàn.

2.5. Công tác thanh tra, giám sát chất lượng dịch vụ du lịch

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác liên quan đến du lịch. Các ngành: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Giao thông, Y tế, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành phối hợp, triển khai công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan như: niêm yết giá, hoạt động lưu trú, lữ hành, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý phương tiện người lái..., đặc biệt là trong các dịp cao điểm như lễ, tết và tại các thời điểm tổ chức các sự kiện. Thành lập tổ công tác liên ngành quản lý hoạt động du lịch tại cửa khẩu (Theo quyết định số 1660/QĐ-UBND) của UBND tỉnh nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp qua cửa khẩu quốc tế, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận giải quyết phản ánh của khách, đề xuất các biện pháp an ninh, an toàn cho khách.

 Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra, xử lý 04 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt 8 triệu đồng; Công an tỉnh đã phối hợp tiến hành 2 đợt kiểm tra dịch vụ du lịch trên địa bàn nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh xử lý các hành vi nâng giá, chặt chém khách, lập biên bản xử lý, nhắc nhở 07 cơ sở lưu trú vi phạm, bắt và xử lý 03 đối tượng làm giả Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch; lực lượng Quản lý thị trường cũng đã tiến hành kiểm tra, xử lý 142 vụ vi phạm (chủ yếu trong lĩnh vực VSATTP, giá, phòng chống dịch) với tổng số tiền xử phạt 114 triệu đồng, giá trị hàng hóa phạm xử lý trên 200 triệu đồng; Thanh tra Sở Giao thông đã lập biên bản xử lý 09 trường hợp vi phạm quy định về hợp đồng vận chuyển khách với số  tiền xử phạt hành chính trên 9 triệu đồng.

2.6. Công tác tổ chức và hoạt động của các Hiệp hội du lịch

Hiện toàn tỉnh có 04 Hiệp hội chuyên ngành về du lịch: Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai; Hiệp hội doanh nghiệp Du lịch khách Trung Quốc tỉnh Lào Cai; Hiệp hội Du lịch huyện Sa Pa và Hiệp hội Khách sạn- Nhà hàng- Nhà nghỉ thành phố Lào Cai bước đầu hoạt động hiệu quả, tăng cường hợp tác liên kết trong kinh doanh, xúc tiến quảng bá và đào tạo nhân lực du lịch; tích cực tài trợ cho tỉnh trong tổ chức thành công các sự kiện văn hóa du lịch. Các Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp thành viên đã chủ động phát triển thị trường, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội- từ thiện một cách có hiệu quả và thiết thực.

2.7. Về hợp tác phát triển du lịch

Tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm phát triển du lịch. Với vai trò là Trưởng nhóm Chương trình Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, đôn đốc các tỉnh thành viên hoàn thành các hoạt động trong Kế hoạch Hợp tác Phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng gia đoạn 2014- 2015; tiếp nhận trang thiết bị thực hành trong đào tạo nghề từ Dự án EU tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai và triển khai các khóa đào tạo Đào tạo viên, đào tạo nghề theo Bộ tiêu chuẩn nghề và tổ chức các khóa bồi dưỡng ký năng phát triển du lịch bền vững cho đồng bào các dân tộc và các doanh nghiệp địa phương.

III. Những khó khăn, hạn chế và thách thức trong phát triển du lịch Lào Cai 6 tháng cuối năm 2014.

          1. Những khó khăn, hạn chế.

          Liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Lào Cai với các địa phương, các vùng du lịch trọng điểm chưa thực sự có chiều sâu và hiệu quả, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh. Công tác quản lý điểm đến chưa được triển khai đồng bộ, hiệu quả; tình trạng mất an ninh, an toàn tại một số khu vực như Ga quốc tế Lào Cai, Khu du lịch Sa Pa, Bắc Hà… vẫn còn xảy ra, đặc biệt vào mùa cao điểm.

          Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa được quan tâm thỏa đáng, kinh phí dành cho hoạt động quảng bá- xúc tiến du lịch thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu xúc tiến điểm đến; thiếu bộ công cụ dùng cho quảng bá- xúc tiến du lịch hiệu quả từ các ấn phẩm du lịch: sách, tập gấp, đĩa VCD, bản đồ du lịch..

          Bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ở các huyện, thành phố còn mỏng; ngoại trừ Sa Pa, hầu hết các huyện, thành phố mới chỉ bố trí được từ 01÷ 02 biên chế làm công tác quản lý du lịch. Bộ phận làm công tác xúc tiến du lịch của tỉnh vừa được củng cố, kiện toàn, chưa phát huy hết vai trò trong xúc tiến- quảng bá du lịch; thiếu nguồn lực du lịch có chất lượng, nhất là đội ngũ chuyên gia đầu ngành, lao động có chuyên môn- tay nghề cao.

          Cơ sở hạ tầng du lịch mặc dù đã có sự chuyển biến, tuy nhiên vẫn thiếu các khách sạn chất lượng cao- hiện toàn tỉnh mới chỉ có 10 khách sạn cao cấp từ 3 sao trở lên, chiếm 2,5% /tổng số cơ sở lưu trú, chưa đáp ứng được nhu cầu dịch vụ lưu trú của khách du lịch có thu nhập cao. Hạ tầng xuống các tuyến điểm du lịch cộng đồng hiện đã xuống cấp, chưa thực sự đảm bảo an toàn trong vận chuyển khách du lịch, chi phí vận chuyển khách du lịch cao khi đưa khách thăm quan các tuyến du lịch cộng đồng- đặc biệt các tuyến du lịch tại huyện Bát Xát.

Trước bối cảnh quốc tế với diễn biến chính trị phức tạp ở Thái Lan, căng thẳng Biển Đông leo thang, dự báo lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam nói chung, Lào Cai nói riêng trong vài tháng tới vẫn đứng trước nguy cơ sụt giảm.

2. Những thách thức.

Dự báo khi đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai khai thông, lượng khách tới Lào Cai, đặc biệt là trong dịp cuối tuần có thể sẽ tăng đột biến. Thách thức khi đường cao tốc khai thông là lượng khách tới Lào Cai sử dụng phương tiện giao thông cá nhân đông, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, quá tải về bãi đỗ xe, các dịch vụ du lịch, nguy cơ chất lượng dịch vụ kém do cung dịch vụ không đáp ứng đủ lượng cầu dịch vụ lớn trong khoảng thời gian ngắn, nguy cơ đánh mất nguồn khách du lịch có thu nhập cao đòi hỏi dịch vụ chất lượng cao là hiện hữu; đi cùng tình trạng quá tải là vấn đề vệ sinh môi trường nếu không có những giải pháp kịp thời

Lượng khách du lịch tăng cao, trong khi khả năng cung cấp dịch vụ hạn chế là điều kiện cho các tệ nạn phát triển, đặc biệt việc là đeo bám, chèo kéo khách; tệ cò mồi, môi giới khách không lành mạnh ở các khu, tuyến điểm du lịch.

IV. Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014: 

Để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Năm du lịch quốc gia Lào Cai năm 2017; kiện toàn Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh và các ngành thành viên gắn với việc chỉ đạo tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh như: Kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Lào Cai; phối hợp cùng Đại sứ quán Đan Mạch, Công ty Topas tổ chức giải Maraton quốc tế 2014; Giải leo núi chinh phục đỉnh Fansipan 2014.

2. Các ngành, các địa phương chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả Kế hoạch triển khai một số giải pháp cấp bách thu hút khách du lịch đến Lào Cai 6 tháng cuối năm 2014; trong đó đặc biệt chú trọng đến các nội dung, giải pháp cụ thể về cơ chế chính sách; tăng cường hoạt động quảng bá- xúc tiến điểm: quảng bá sản phẩm, sự kiện và chương trình kích cầu du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử trong và ngoài tỉnh; mở một số tuyến điểm du lịch mới nhằm mở rộng không gian du lịch của tỉnh, tạo cơ hội trải nghiệm mới cho du khách khi đến với Lào Cai, làm cơ sở để phát triển sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn nhằm giữ chân khách tại các điểm du lịch tại các huyện Sa Pa, Bát Xát và Bắc Hà.

3. Các ngành, các địa phương tiến hành kiểm tra, toongr kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch và Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 10/9/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về cải thiện môi trường văn hóa du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2015. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực như: niêm yết giá, hoạt động lưu trú, lữ hành, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý phương tiện người lái..., đặc biệt là trong các dịp cao điểm như lễ, tết và tại các thời điểm tổ chức các sự kiện.

4. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các kế hoạch, chiến lược và tổ chức triển khai thực hiện: Điều chỉnh Quy hoạch Du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược Quảng bá thương hiệu Sa Pa- Fansipan; Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020; Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và các lĩnh vực liên quan: đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch; kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư các trạm nghỉ, trạm dừng chân ngắm cảnh trên tuyến Sa Pa- Lào Cai và các tuyến du lịch trên địa bàn.

6. Triển khai có hiệu quả các nội dung Kế hoạch hợp tác phát triển du lịch khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2014-2015 theo kế hoạch số 106/KH-NHT, ngày 20/6/2014; phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án EU, tổ chức KOICA Hàn Quốc, Vùng Aqiten- Cộng hòa Pháp, Hiệp hội lữ hành Việt Nam triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết về hỗ trợ phát triển du lịch, đào tạo nhân lực địa phương.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác liên quan đến du lịch như: xây dựng, đô thị, môi trường dịch vụ du lịch nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực đến du lịch.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh Lào Cai. Đề nghị các ngành thành viên; các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;

- TT: HĐND, UBND Tỉnh;

- Tổng cục Du lịch;    

- Thành viên Ban Chỉ đạo;;

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Lưu VT,VX,TM.                 

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

TRƯỞNG BCĐ DU LỊCH TỈNH LÀO CAI


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập