Lào Cai 27° - 28°
Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1635/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2016
Ngày hiệu lực 02/06/2016
Trích yếu nội dung Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm qd.doc
Văn bản mới