Kế hoạch mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao tại huyện Bảo Thắng

Thực hiện Kế hoạch mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018. Từ ngày 4 đến 06/4/2018 tại huyện Bảo Thắng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Bảo Thắng tổ chức lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2018 theo cụm gồm huyện Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên thu hút được 83 học viên về tham dự.

Những đóng góp của trưng bày Chuyên đề trong công tác Giáo dục - Tuyên truyền tại Bảo tàng năm 2017.

Công tác Giáo dục - Tuyên truyền Bảo là một trong những chức năng, nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Bảo tàng. Trọng tâm của giáo dục, tuyên truyền là truyền thông các hoạt động trưng bày, trong đó có trưng bày chuyên đề, đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm thu hút khách tham quan của Bảo tàng. Thống kê truye cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 496
  • Trong tuần: 4,766
  • Tất cả: 486,977
Đăng nhập