Những đóng góp của trưng bày Chuyên đề trong công tác Giáo dục - Tuyên truyền tại Bảo tàng năm 2017.

Công tác Giáo dục - Tuyên truyền Bảo là một trong những chức năng, nhiệm vụ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động Bảo tàng. Trọng tâm của giáo dục, tuyên truyền là truyền thông các hoạt động trưng bày, trong đó có trưng bày chuyên đề, đây cũng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm thu hút khách tham quan của Bảo tàng. Thống kê truye cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 562
  • Trong tuần: 5,289
  • Tất cả: 445,087
Đăng nhập