Lào Cai 17° - 19°
Tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
CTTĐT - Để đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 5307/UBND-NLN ngày 17/10/2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 

Theo đó, tại văn bản Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh được phân công giúp đỡ xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 (Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh) tiếp tục đẩy mạnh các nội dung kiểm tra, đôn đốc, giám sát cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc ở cấp xã để giúp đỡ, phối hợp giải quyết; đề nghị cấp trên giải quyết nếu vượt quá thẩm quyền.

anh tin bai

Lãnh đạo tỉnh thường xuyên làm việc, nắm bắt tình hình kinh tễ - xã hội trên địa bàn xã được phân công giúp đỡ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, phối hợp với Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh giao; tăng cường chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, phòng, ban, đơn vị chuyên môn, Tổ công tác của cấp huyện thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình, vận động, hướng dẫn các xã, người dân thực hiện nội dung, phong trào của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt tiến độ và hiệu quả cao nhất của năm 2023 và các năm tiếp theo.

9 tháng đầu năm 2023, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai được phân công giúp đỡ xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã cơ bản triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ với những hoạt động thiết thực, hiệu quả; tích cực huy động nguồn lực ủng hộ các xã với tổng giá trị quy ra tiền mặt hơn 8,6 tỷ đồng (tiền mặt, vật chất, ngày công lao động).

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 2,299
  • Tất cả: 1,546,625
Đăng nhập