Lào Cai 27° - 29°
Tăng cường công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
CTTĐT - Để đảm bảo mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 68% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI và đạt 72% theo Đề án số 06/ĐA-TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy; đồng thời đảm bảo các điều kiện thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 169/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia theo quy định. Tổ chức đánh giá ngoài, công nhận trường/trung tâm đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí để thực hiện đảm bảo đầu tư xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, các hạng mục phụ trợ theo kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư thiết bị dạy học theo và kế hoạch chuyển đổi số.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp, tuyển dụng giáo viên, nhân viên đảm bảo các điều kiện về đội ngũ cho ngành giáo dục và các trường thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đạo tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, bám sát hướng dẫn tại công văn số 5647/BGDĐT-QLCL ngày 27/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, chỉ đạo các Trung tâm này thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định hiện hành; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong quá trình thực hiện.

anh tin bai

Các địa phương tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia để đảm bảo mục tiêu đề ra.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 - 2025; cân đối nguồn ngân sách địa phương và nguồn ngân sách được cấp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học, phòng học bộ môn đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo kế hoạch đã được giao; khẩn trương mua sắm thiết bị dạy học, rà soát, sắp xếp đội ngũ để đảm bảo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia; các địa phương có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia còn rất thấp như: Huyện Bảo Yên (31/75 trường học, chiếm 41,3%); huyện Mường Khương (31/61 trường học, chiếm 50,8%) cần có giải pháp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn.

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 398/602 trường mầm non, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 66,1%; chưa có trung tâm thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. Hiện nay, do có sự thay đổi trong quy định về phòng học bộ môn, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nên một số trường hết hiệu lực trường đạt chuẩn không còn đảm bảo điều kiện để kiểm tra công nhận lại; một số trường còn hiệu lực nhưng khó khăn về tiêu chí, tiêu chuẩn; nhiều trường trong lộ trình xây dựng công nhận mới cũng gặp khó khăn trong việc đáp ứng các quy định hiện hành.

Thanh Huyền

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 242
  • Trong tuần: 242
  • Tất cả: 1,452,523
Đăng nhập