Lào Cai 28° - 30°
Lào Cai xây dựng “Xã, phường, thị trấn không có ma túy” trên địa bàn tỉnh
CTTĐT - Nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch số 414/KH-UBND về Xây dựng “Xã, phường, thị trấn không có ma túy” trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

Kế hoạch nêu rõ các tiêu chí đánh giá, công nhận “Xã, phường, thị trấn không có ma túy” địa bàn cấp xã được đề nghị công nhận phải bảo đảm đạt các tiêu chí sau:  Không có tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy, điểm tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Không có đối tượng, nhóm, đường dây có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn. 100% người nghiện ma túy trên địa bàn có hồ sơ quản lý; 100% người nghiện ma túy có mặt tại địa bàn được lập hồ sơ áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp và 100% người sau cai nghiện được lập hồ sơ quản lý theo quy định. 100% người sử dụng trái phép chất ma túy có mặt tại nơi cư trú trên địa bàn được lập hồ sơ quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ theo quy định pháp luật. 100% đại diện hộ gia đình trên địa bàn cam kết không phạm tội, không tham gia tệ nạn ma túy và tự nguyện hợp tác với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống ma túy; 100% thôn, tổ dân phố có hòm thư tố giác tội phạm, có bảng niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm ma túy. Xây dựng và duy trì hiệu quả ít nhất 01 mô hình về phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng “Xã, phường, thị trấn không có ma túy” : Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, thôn phải xác định rõ công tác PCMT nói chung, xây dựng “xã, phường, thị trấn không có ma túy” nói riêng là nhiệm vụ, trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp dưới và phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác xây dựng “xã, phường, thị trấn không có ma túy” theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Gắn trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng “xã, phường, thị trấn không có ma túy”.

Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn: Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; ký cam kết không tham gia phạm tội, tệ nạn ma túy, không trồng cây có chứa chất ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy. Củng cố, duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống ma túy (duy trì ít nhất 01 mô hình/01 địa bàn cấp xã hoạt động có hiệu quả).

Triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, góp phần đưa công tác PCMT hiệu quả, bền vững hơn. Các lực lượng chuyên trách (Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan) chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ theo quy định của ngành.   

Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm và tệ nạn ma túy: Các lực lượng chuyên trách PCMT (Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan) chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt xóa các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội về ma tuý, các điểm bán lẻ, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

 Làm tốt công tác điều tra, xử lý các vụ án về ma túy xảy ra trên địa bàn; bảo đảm 100% các vụ án, vụ việc phát hiện được tập trung điều tra, củng cố tài liệu chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai: Xác định là biện pháp then chốt để “cắt cầu”, vừa góp phần quan trọng để “chặn cung” về ma túy. Tập trung tiến hành rà soát, thống kê, phân loại và lập danh sách đối tượng nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để chủ động kế hoạch, phân công các tổ chức, cá nhân quản lý chặt chẽ và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện.  Phân công, giao trách nhiệm cụ thể đối với gia đình và đoàn thể nơi có người sau cai nghiện về cư trú trên địa bàn tham gia quản lý, giám sát và giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế.

Quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp quy mô các cơ sở cai nghiện ma tuy trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Thực hiện hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại xã, phường, thị trấn: Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý người trong diện tái hòa nhập cộng đồng tại từng địa bàn xã, phường, thị trấn. Đặc biệt chú ý người chấp hành xong án phạt tù liên quan đến ma túy; đối tượng sinh sống ở môi trường phức tạp về ANTT, dễ bị lôi kéo vi phạm pháp luật; đối tượng không chấp hành sự quản lý, giáo dục của chính quyền, đoàn thể ở địa phương, sống buông thả, lười lao động…

Triển khai các chính sách ưu tiên, hỗ trợ, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, người chấp hành án hình sự tại cộng đồng được tiếp cận vay vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ tái phạm tội.

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể (Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh…) trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… tham gia hỗ trợ các đối tượng thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng giải quyết việc làm, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động: Quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, kinh doanh dịch vụ dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động (nhà hàng, khách sạn, karaoke, quán bar...).

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong phòng, chống và kiểm soát ma túy, phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ không để tội phạm lợi dung hoạt động xuất khầu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú ý có chứa chất ma túy, tiền chất để sản xuất, điều chế ma túy.

Phát huy hiệu quả phối hợp với các lực lượng chức năng và hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy: Phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm về ma túy và cai nghiện ma túy. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong phòng, chống ma túy.

Huy động các nguồn lực hợp pháp cho công tác phòng, chống ma túy, xây dựng “Xã, phường, thị trấn không có ma túy” trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quản lý, giám sát, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực PCMT.

CTTĐT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập