Lào Cai 27° - 29°
Lào Cai triển khai kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
CTTĐT – Ngày 03/11/2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND về tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông Đăng ký khai sinh Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử Xóa đăng ký thường trú Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 
anh tin bai

Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị và lợi ích của việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, giá trị và lợi ích của việc thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông: (1) Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi; (2) Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia, mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại, công dân chỉ cần thực hiện 01 lần nhưng có thể giải quyết được 03 TTHC. Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giảm chi phí thấp nhất; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa TTHC…

Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông.

Những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, cách làm hay trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC liên thông theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023 gắn với việc tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 tại địa phương (UBND tỉnh đã gửi kèm văn bản số 2389/UBND-KSTT ngày 25/5/2023  về việc thực hiện 02 thủ tục hành chính liên thông thiết yếu của Đề án 06)

Cách thức nộp hồ sơ 02 nhóm TTHC liên thông và các TTHC khác trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hình thức tuyên truyền

Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

Tuyên truyền trên hệ thống Báo chí, Đài PTTH, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Cổng Dịch vụ công tỉnh và tại Bộ phận một cửa các cấp; cách thức nộp hồ sơ trực tuyến 02 nhóm TTHC liên thông để người dân biết thực hiện. 

Công khai quy trình thực hiện TTHC 

Công khai TTHC, quy trình thực hiện TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng dịch vụ công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp; Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC.

Niêm yết công khai 02 nhóm TTHC; trình chiếu video tuyên truyền, hướng dẫn 02 nhóm TTHC trên hệ thống tivi, màn hình led được bố trí lắp đặt tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã để người dân dễ dàng tiếp cận được thông tin.

Tuyên truyền thông qua việc phát hành tài liệu tuyên truyền 

Trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 2084/VPCP-KSTT ngày 30/3/2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức soạn thảo các tài liệu liên quan triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông đến người dân để biết, nắm bắt thông tin.

Tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn và sinh hoạt cộng đồng

Tuyên truyền về thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử; triển khai thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông thông qua việc tổ chức các hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ; họp thôn, tổ dân phố...

Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, Thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06, Tổ Công nghệ số cộng đồng, nhất là đội ngũ làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook,...)

Tuyên truyền, quán triệt qua Facebook và các nhóm Zalo thôn, tổ dân phố, để tuyên truyền thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông trên môi trường điện tử.

 Thông qua hướng dẫn trực tiếp khi người dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC

Bố trí máy tính kết nối internet, máy quét (scan) và phân công cán bộ, công chức hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi người dân đến liên hệ giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện, cấp xã.

Kinh phí thực hiện

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối, bố trí ngân sách cho hoạt động tuyên truyền tại địa phương đảm bảo hiệu quả.

Đối với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính tổng hợp, thẩm định theo quy định.

UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vịđịa phương chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

 

CTTĐT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập