Lào Cai 25° - 26°
Lào Cai triển khai kế hoạch đánh giá, xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế năm 2023
CTTĐT - Để đánh giá, xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế năm 2023 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế, ngày 20/10/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 394/ KH-UBND về đánh giá, xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế tỉnh Lào Cai năm 2023.

 
Theo đó, nội dung được thực hiện theo đúng quy định về trình tự đánh giá, xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia y tế tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT.
anh tin bai

Tiêu chí đánh giá, xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế gồm 10 tiêu chí

Các tiêu chí đánh giá được quy định tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 và được đính chính, bổ sung tại Quyết định số 1453/QĐ-BYT ngày 20/3/2023 của Bộ Y tế, gồm 10 tiêu chí:

Tiêu chí 1: Chỉ đạo điều hành và công tác CSSK;

Tiêu chí 2: Nhân lực y tế;

Tiêu chí 3: Cơ sở hạ tầng trạm y tế xã;

Tiêu chí 4: Trang thiết bị, thuốc, phương tiện khác;

Tiêu chí 5: YTDP, phòng chống HIV/AIDS, VSMT và ATTP;

Tiêu chí 6: Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và YHCT;

Tiêu chí 7: Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em;

Tiêu chí 8: Dân số- Kế hoạch hóa gia đình;

Tiêu chí 9: Truyền thông- Giáo dục sức khỏe;

Tiêu chí 10: Ứng dụng công nghệ thông tin.

Các tiêu chí được cụ thể hóa thành 47 chỉ tiêu nhỏ, mã hóa thành 100 điểm. Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia y tế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

Đạt từ 80% tổng điểm trở lên;

Số điểm mỗi tiêu chí phải đạt tử 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên;

Không bị “điểm liệt”.

Thành lập Hội đồng đánh giá các cấp, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT:

Tuyến xã: Các trạm y tế tham mưu UBND cấp xã việc tự rà soát, đánh giá xã đạt Tiêu chí quốc gia y tế.

Tuyến huyện: Văn phòng HĐND- UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu UBND thành lập các hội đồng và triển khai đánh giá.

Tuyến tỉnh: Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia y tế cấp tỉnh, thành phần: Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, thành viên gồm Sở Y tế và một số sở, ngành liên quanGiao Sở Y tế quyết định thành lập Tổ Thư ký (nếu thấy cần thiết) là các công chức, viên chức liên quan của Sở Y tế và các đơn vị y tế trực thuộc để tham mưu cho Hội đồng xét cấp tỉnh tổng hợp hồ sơ, kết quả xét tuyến huyện.

Tiến độ thực hiện

Cấp xã: Tự rà soát, đánh giá, nộp hồ sơ và kết quả đánh giá lên Hội đồng xét công nhận cấp huyện trước ngày 10/11/2023;

Cấp huyện: Rà soát, đánh giá, nộp hồ sơ và kết quả đánh giá lên Hội đồng xét công nhận cấp tỉnh (về Sở Y tế- cơ quan thường trực Hội đồng) trước ngày 30/11/2023;

Hội đồng xét cấp tỉnh họp và trình UBND tỉnh quyết định công nhận trước ngày 15/12/2023. Giao Sở Y tế lựa chọn và tổ chức thẩm định trực tiếp tại một số xã (nếu thấy cần thiết).

Xem nội dung kế hoạch

Tải về


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập