Lào Cai 27° - 28°
Lào Cai: Bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản số 5658/UBND-KT ngày 03/11/2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, công ty, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023.

 

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh giao:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh theo thẩm quyền thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, trong đó ưu tiên sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường; tham mưu danh mục dự án kêu gọi, khuyến khích đầu tư sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, vi phạm sử dụng điện theo quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thực hiện vận hành tối ưu lưới điện phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng điện và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống. Tiếp tục giám sát Công ty Điện lực Lào Cai thực hiện kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 tại Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai.

Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, xử lý khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành các dự án điện theo thẩm quyền được giao.

anh tin bai

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công ty Điện lực Lào Cai - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 tại Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Lào Cai. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện an toàn hiệu quả, chủ động các phương án, kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến từng đối tượng, thành phần khách hàng sử dụng điện để nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn./.

CTTĐT

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập